Profession førerhundeinstruktør

Førerhundeinstruktører uddanner hunde til at tage ansvar for at lede blinde, så de kan rejse på en effektiv måde. De planlægger uddannelsessessioner, passer førerhunde sammen med deres klienter og sørger for generel rutinemæssig pasning af hundene. Førerhundeinstruktører yder også rådgivning til blinde i brugen af teknikker, der letter hundenes rejsefærdigheder og mobilitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Synshandicap

  Svækkelse af evnen til naturligt at opfatte og behandle sete billeder.

 • Hundeadfærd

  Hundes naturlige adfærdsmønstre, hvor normal og unormal adfærd kan udtrykkes alt efter hunderacer, miljø, interaktion mellem menneske og dyr og erhverv.

 • Metoder til træning af førerhunde

  De metoder, der anvendes til at træne hunde, der guider synshæmmede personer.

Færdigheder

 • Evaluere hunde

  Vurdere, om visse hunde er klar til at arbejde som en førerhund, om visse hunde bør trækkes ud af uddannelsesprogrammet, har behov for yderligere træning eller en anden metode osv.

 • Beskytte sundheden og sikkerheden under håndtering af dyr

  Beskytte dyrs og dyrepasseres sundhed og velfærd.

 • Rådgive kunder om pasning af kæledyr

  Informere kunderne om, hvordan man fodrer og plejer kæledyr, passende valg af foder, vaccinationsbehov osv.

 • Gennemføre motionsaktiviteter for dyr

  Give mulighed for motion, der passer til de respektive dyr og opfylde deres særlige fysiske krav.

 • Udvise sociale kompetencer

  Evne til at interagere effektivt med andre.

 • Gennemføre træningsprogrammer for dyr

  Gennemføre træningsprogrammer for dyr med henblik på grundlæggende træning eller for at opfylde specifikke mål efter et udviklet træningsprogram og gennemgå og registrere fremskridt med hensyn til at nå de fastsatte mål.

 • Formidle dyretræning

  Formidle træning i grundlæggende håndtering, habituering og lydighed for at gøre det muligt at udføre de daglige opgaver og samtidig minimere risiciene for dyret, handleren og andre.

 • Oprette dyrefortegnelser

  Oprette dyrefortegnelser i overensstemmelse med brancherelevante oplysninger og ved anvendelse af passende registreringssystemer.

 • Vurdere mulighederne for samarbejde mellem personer og dyr

  Sikre arbejdsmæssig harmoni mellem mennesker og dyr med hensyn til fysiske egenskaber, kapacitet, temperament og potentiale.

 • Assistere handicappede brugere af sociale tjenester

  Hjælpe brugere med mobilitetsproblemer og andre fysiske handicap, såsom inkontinens, hjælp til brug og pasning af hjælpemidler og personligt udstyr.

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Træne dyr og personer til at samarbejde

  Uddanne dyr og personer til at samarbejde, herunder matching mellem enkeltpersoner og dyr, udformning af integrerede uddannelsesprogrammer for mennesker og dyr, gennemførelse af integrerede uddannelsesprogrammer, evaluering af integrerede uddannelsesprogrammer for mennesker og dyr i forhold til aftalte resultater og evaluering af foreneligheden mellem enkeltpersoner og dyr i forhold til fysiske egenskaber.

 • Håndtere udfordrende personer

  Arbejde sikkert og kommunikere effektivt med enkeltpersoner og grupper af mennesker, som befinder sig i vanskeligt håndterbare situationer. Dette kan omfatte genkendelse af tegn på aggressivitet, angst, trusler og metoder til håndtering heraf for at garantere den omhandlede persons og andres sikkerhed.

Source: Sisyphus ODB