Profession faglig tillidsmand

Faglige tillidsmænd gennemfører arbejdspolitikken i en organisation og rådgiver fagforeninger om politikker og forhandlinger. De behandler tvister og rådgiver om personalepolitik og letter kommunikationen mellem fagforeninger og ledende medarbejdere.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Ansættelsesret

  Den lovgivning, som formidler forholdet mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Den vedrører arbejdstagernes rettigheder på arbejdspladsen, som er bindende i henhold til arbejdsaftalen.

 • Personaleforvaltning

  De metoder og procedurer, der indgår i ansættelsen og udviklingen af medarbejdere med henblik på at sikre værdi for virksomheden samt personalebehov, fordele, konfliktløsning og sikring af et positivt virksomhedsklima.

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Færdigheder

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Håndtere konflikter

  Mægle i konflikter og spændte situationer ved at optræde som mellemled mellem parter, f.eks. tjenestebrugere, andre vigtige, som familier, og institutioner ved at stræbe efter at nå til enighed, forliges og løse problemer.

 • Repræsentere organisationen

  Optræde som repræsentant for institutionen, virksomheden eller organisationen udadtil.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

 • Indsamle feedback fra medarbejdere

  Kommunikere på en åben og positiv måde med henblik på at vurdere graden af tilfredshed med medarbejdere, deres holdning til arbejdsmiljøet og for at identificere problemer og finde løsninger.

 • Rådgive om organisationsklima

  Rådgive organisationer om deres interne kultur og arbejdsmiljø, således som det opleves af arbejdstagerne, og de faktorer, der kan påvirke medarbejdernes adfærd.

 • Rådgive om konflikthåndtering

  Rådgive private eller offentlige organisationer om overvågning af mulige risici for konflikter og udvikling og om konfliktløsningsmetoder, der er specifikke for de identificerede konflikter.

 • Rådgive om personaleforvaltning

  Rådgive ledende medarbejdere i en organisation om metoder til at forbedre forholdet til medarbejderne, om bedre metoder til ansættelse og uddannelse af medarbejdere og til at øge medarbejdertilfredsheden.

 • Beskytte arbejdstagerrettigheder

  Vurdere og håndtere situationer, hvor de rettigheder, der er fastsat i lovgivningen og i virksomhedens politik for ansatte, kan overtrædes, og træffe passende foranstaltninger for at beskytte arbejdstagerne.

 • Anvende konfliktstyring

  Tage ansvar for håndteringen af alle klager og tvister og udvise empati og forståelse for at nå frem til en løsning. Være fuldt opmærksom på alle protokoller og procedurer for socialt ansvar og være i stand til at håndtere en situation med problemer med spil på en professionel måde med modenhed og empati.

Source: Sisyphus ODB