Profession filmfotograf

Filmfotografer er ansvarlige for den visuelle fortolkning af manuskriptet og alle fotografikomponenter i filmen, herunder framing, farvevirkning, lyssætning, stil og udeoptagelser. De skaber filmens eller tv-programmets visuelle udtryk og vælger optagelsesudstyr, herunder linser og filtre. Filmfotografer styrer operatører af visuelt udstyr og lyssætningsteknikere. De arbejder sammen med video- og filminstruktøren for at opnå den ønskede effekt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

 • Audiovisuelt udstyr

  Egenskaberne ved og anvendelsesmulighederne for forskellige værktøjer, der stimulerer synet og lydsanserne4.

 • Fotografi

  Kunst og praksis med at skabe æstetisk indbydende billeder ved at optage lys eller elektromagnetisk stråling.

 • Kinematografi

  Den videnskab, der vedrører optagelsen af lys og elektromagnetisk stråling med henblik på at skabe en spillefilm. Optagelsen kan ske elektronisk med en billedsensor eller kemisk på lysfølsomme materialer såsom råfilm.

 • Lysteknikker

  Teknikker, der anvendes til at skabe stemning og effekter under optagelse eller på en scene; det nødvendige udstyr og opsætning før brug.

Færdigheder

 • Studere mediekilder

  Undersøge forskellige mediekilder såsom udsendelser, trykte medier og onlinemedier med henblik på at indsamle inspiration til udvikling af kreative koncepter.

 • Sikre kulissers visuelle kvalitet

  Besigtige og ændre landskab og rekvisitter for at sikre, at den visuelle kvalitet er optimal i forhold til tid, budget og arbejdskraft.

 • Udvikle kreative idéer

  Udvikling af nye kunstneriske koncepter og kreative idéer.

 • Oversætte kunstneriske koncepter til tekniske designs

  Samarbejde med det kunstneriske team for at lette overgangen fra den kreative vision og de kunstneriske koncepter til et teknisk design.

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Se scener

  Se råscener og -optagelser efter optagelse for at sikre kvaliteten. Beslutte, hvilke optagelser, der skal bruges, og hvad der skal redigeres.

 • Føre tilsyn med lydproduktion

  Føre tilsyn med lydproduktion og bestemme, hvilken musik og lyd der skal anvendes til en film- og teaterproduktion.

 • Arbejde med filmredigeringsteam

  Samarbejde med filmredigeringsteamet i forbindelse med efterproduktion. Sørge for, at det færdige produkt lever op til specifikationerne og den kreative vision.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Designe lys

  Skabe den rigtige atmosfære og en æstetisk tiltalende film med lys. Give instrukser om, hvilket udstyr og hvilke omgivelser og signaler der skal anvendes.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Supervisere kamerafolk

  Føre tilsyn med kameraholdet for at sikre, at de bruger det rigtige udstyr og de rigtige vinkler, kompositioner, optagelser osv. i overensstemmelse med den kreative vision.

 • Arbejde med præproduktionsteam

  Rådføre sig med præproduktionsteamet om forventninger, behov, budget osv.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Tilpasse til medietype

  Tilpasse til forskellige typer medier, f.eks. tv, film, reklamer og andre. Tilpasse arbejdet til type af medier, omfang af produktion, budget, genrer inden for medietypen og andet.

Source: Sisyphus ODB