Profession filmklipper

Filmklippere er ansvarlige for samling og klipning af råoptagelser til en logisk og æstetisk helhed enten til spillefilm, tv-serier eller egne formål. De reorganiserer scener, der er blevet optaget, og beslutter, hvilke særlige virkninger der er behov for. Filmklippere arbejder tæt sammen med lydredaktører og orkesterledere.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • IKT-softwarespecifikationer

  Karakteristika, anvendelse og drift af forskellige softwareprodukter såsom computerprogrammer og applikationssoftware.

 • Multimediesystemer

  De metoder, procedurer og teknikker, der vedrører driften af multimediesystemer, sædvanligvis en kombination af software og hardware, der præsenterer forskellige typer medier såsom video og lyd.

 • Personlig instruktionsstil

  Forstå og analysere specifikke ledelsesmedlemmers adfærd.

 • Grafisk design

  Teknikker til visuel fremstilling af idéer og meddelelser.

 • Motion graphics

  Teknikker og software til at skabe illusionen om bevægelse, som f.eks. keyframing, Adobe After Effects, and Nuke.

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

Færdigheder

 • Analysere et manuskript

  Opdele et manuskript ved at analysere dramaturgien, formen, temaerne og strukturen af et manuskript. Gennemføre relevant forskning, hvis det er nødvendigt.

 • Konsultere producenten

  Rådføre sig med en producent af spillefilm om krav, frister, budget og andre specifikationer.

 • Følge den kunstneriske instruktørs instrukser

  Følge instruktørens instrukser og forstå hans kreative vision.

 • Se scener

  Se råscener og -optagelser efter optagelse for at sikre kvaliteten. Beslutte, hvilke optagelser, der skal bruges, og hvad der skal redigeres.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Supervisere video- og filmredigeringsteam

  Føre tilsyn med multimediekunstnere og andre medlemmer af video- og filmredigeringsholdet for at sikre, at redigeringen sker til tiden og i overensstemmelse med produktionsteamets kreative vision.

 • Afslutte projekt inden for budgettet

  Sørge for at holde sig inden for budgettet. Tilpasse arbejde og materialer til budgettet.

 • Følge en arbejdsplan

  Forvalte den række af aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre arbejdet med de aftalte frister, ved at følge en arbejdsplan.

 • Søge i databaser

  Søg efter oplysninger eller personer ved hjælp af databaser.

 • Lægge råoptagelser ind på computer

  Lægge råoptagelser og lyd i filer på computeren.

 • Klippe råoptagelser digitalt

  Foretage digital klipning af videooptagelse til sammensætning af filmen og bestemmelse af, hvad der kan anvendes.

 • Synkronisere lyd med billeder

  Synkronisere optaget lyd med filmoptagelser.

 • Føre tilsyn med udstyr

  Opstarte og slukke udstyr, identificere og foretage fejlfinding af tekniske problemer og udføre mindre reparationer. Overvåge kontroludstyr med henblik på at identificere sikkerheds- og miljørisici.

Source: Sisyphus ODB