Profession filmproducer

Filmproducere fører tilsyn med hele produktionen af en film eller et tv-program. De udvælger scripts, som omsættes til film eller serier. Filmproducere finder de økonomiske midler til at lave en film eller en tv-serie. De har den endelige beslutning om hele projektet lige fra udvikling og redigering til distribution. Ved storskalaproduktioner kan filmproducere være en del af et team af producere og kan være ansvarlige for nogle af disse opgaver.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Projektledelsesprincipper

  Forskellige elementer og faser i projektledelsen.

 • Filmproduktionsproces

  De forskellige udviklingsstadier i produktionen af en film, f.eks. manuskriptskrivning, finansiering, optagelse, redigering og distribution.

 • Audiovisuelle produkter

  De forskellige typer audiovisuelle produkter og deres krav, såsom dokumentarfilm, lavbudgetfilm, tv-serier, plader, cd'er m.fl.

 • Lovgivning om ophavsret

  Lovgivning om beskyttelse af forfatteres rettigheder i forhold til deres eget arbejde, og hvordan andre kan bruge det.

 • Regnskabsteknikker

  Teknikker til registrering og opsummering af forretningsaktiviteter og finansielle transaktioner samt analyse, kontrol og rapportering af resultaterne.

Færdigheder

 • Vælge scripter

  Vælg scripter, der skal omdannes til film.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Arbejde med manuskriptforfattere

  Arbejde med forfattere på workshops eller gennem manuskriptudviklingsordninger.

 • Tage hensyn til kunstnerisk vision

  Tage hensyn til organisationens kunstneriske og kreative vision ved udvælgelsen af et projekt.

 • Arbejde med video- og filmredigeringsteam

  Arbejde sammen med skuespillere og mandskabsmedlemmer om at fastlægge krav og budgetter.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Vurdere økonomisk levedygtighed

  Revidere og analysere finansielle oplysninger og krav til projekter såsom deres vurdering af budgettet, forventet omsætning og risikovurdering til bestemmelse af fordele og omkostninger ved projektet. Vurdere, om aftalen eller projektet vil tilbagebetale investeringen, og om den potentielle gevinst er den finansielle risiko værd.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Konsultere produktionsleder

  Rådføre sig med direktøren, producenten og kunderne i hele produktions- og efterproduktionsforløbet.

 • Pleje kontakt med finansfolk

  Samarbejde med personer, der er villige til at finansiere projektet. Forhandle aftaler og kontrakter.

 • Arbejde med filmredigeringsteam

  Samarbejde med filmredigeringsteamet i forbindelse med efterproduktion. Sørge for, at det færdige produkt lever op til specifikationerne og den kreative vision.

Source: Sisyphus ODB