Profession finansinspektør

Finansinspektører varetager alle opgaver i forbindelse med en virksomheds eller organisations budgetter og regnskaber. De gennemfører og sikrer overholdelsen af de interne finansielle og regnskabsmæssige procedurer og udarbejder dokumentation med henblik på ekstern revision. De indsamler oplysninger vedrørende årsregnskaber såsom aktiver, passiver, egenkapital og likviditet med henblik på at vurdere virksomhedens finansielle stilling og udarbejde årlige budgetter og prognoser.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Procedurer i regnskabsafdeling

  De forskellige processer, funktioner, fagsprog, rolle i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for regnskabsafdelingen inden for en organisation, f.eks. bogføring, fakturaer, registrering og beskatning.

 • årsregnskab

  Et sæt regnskaber, der afdækker en virksomheds økonomiske placering efter udløbet af en fastsat periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet består af fem dele, som er opgørelsen af økonomisk placering, totalindkomstopgørelsen, egenkapitalen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Procedurer i finansafdeling

  De forskellige procedurer, funktioner, fagsprog, roller i en organisation og andre forhold, der gør sig gældende for den finansielle afdeling i en organisation. Forståelse af årsregnskaber, investeringer, oplysningspolitik osv.

Færdigheder

 • Udarbejde en finansiel plan

  Udarbejde en finansiel plan i overensstemmelse med finans- og kunderegler, herunder investorprofil, finansiel rådgivning samt forhandlings- og transaktionsplaner.

 • Udvikle rapporter med finansielle statistikker

  Udarbejde finansielle og statistiske rapporter baseret på indsamlede data, der skal forelægges for en organisations forvaltningsorganer.

 • Sikre overholdelse af regnskabskonventioner

  Udføre regnskabsforvaltning og overholde almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, f.eks. registrering af transaktioner til den løbende pris, kvantificering af varer, adskillelse af ledelsens personlige konti fra virksomhedens konti, overdragelse af ejendomsretten til aktiver i realiseringsperioden og sikring af princippet om væsentlighed.

 • Analysere en virksomheds finansielle resultater

  Baseret på konti, registreringer, regnskaber og ekstern information på markedet, analysere selskabets resultater på det finansielle område for at identificere, hvilke forbedringstiltag der kunne øge overskuddet.

 • Forklare regnskabsbilag

  Give personale, sælgere, revisorer og alle andre yderligere oplysninger om den måde, hvorpå konti er blevet registreret og behandlet i regnskaberne.

 • Fortolke årsregnskaber

  Læse, forstå og fortolke nøgleposterne og -indikatorerne i årsregnskaber. Udtrække de vigtigste oplysninger fra årsregnskaber afhængigt af behovene og integrere disse oplysninger i udarbejdelsen af afdelingens planer.

 • Evaluere budgetter

  Læse budgetplaner, analysere udgifter og indtægter, der er planlagt i en bestemt periode, og udtale sig om deres efterlevelse af de generelle planer for virksomheden eller organisationen.

 • Spore centrale resultatindikatorer

  Identificere de kvantificerbare foranstaltninger, som en virksomhed eller industri anvender til at måle eller sammenligne resultater med hensyn til at opfylde deres operationelle og strategiske mål ved hjælp af forud fastsatte resultatindikatorer.

 • Overholde vedtægtsmæssige forpligtelser

  Forstå, overholde og anvende virksomhedens vedtægtsmæssige forpligtelser i den daglige udførelse af jobbet.

 • Udøve udgiftskontrol

  Analysere udgiftsposter i forhold til indkomst og anvendelse af forskellige selskabsenheder, virksomheder eller organismer i bred forstand. Anbefale brug af finansielle ressourcer på en effektiv måde.

 • Udarbejde årsregnskaber

  Indsamle, bogføre og udarbejde regnskaber, der viser et selskabs finansielle situation ved udgangen af en bestemt periode eller et regnskabsår. Årsregnskabet bestående af fem dele, som er opgørelsen over finansiel situation, totalindkomstopgørelsen, egenkapitaludviklingen (SOCE), pengestrømsopgørelsen og noter.

 • Konsolidere regnskabsoplysninger

  Indsamle, revidere og samle finansielle oplysninger fra forskellige kilder eller afdelinger med henblik på at oprette et dokument med fælles finansielle konti eller planer.

 • Håndhæve økonomiske politikker

  Læse, forstå og håndhæve virksomhedens overholdelse af de finansielle politikker med hensyn til alle organisationens finanspolitiske og regnskabsmæssige procedurer.

Source: Sisyphus ODB