Profession finanspolitisk medarbejder

Finanspolitiske medarbejdere udarbejder økonomiske strategier. De overvåger aspekter af økonomien, såsom konkurrenceevne, innovation og handel. Finanspolitiske medarbejdere bidrager til udviklingen af økonomiske politikker, projekter og programmer. De undersøger, analyserer og vurderer problemer, der knytter sig til offentlige politikker og anbefaler passende tiltag.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

Færdigheder

 • Overvåge nationaløkonomien

  Føre tilsyn med økonomien i et land og dets finansielle institutioner såsom banker og andre kreditinstitutter.

 • Lede gennemførelsen af myndigheders politik

  Lede gennemførelsen af nye myndighedsforskrifter eller ændringer i eksisterende forskrifter på nationalt eller regionalt plan samt lede det personale, der er involveret i gennemførelsesproceduren.

 • Udvikle økonomipolitikker

  Udvikle strategier for økonomisk stabilitet og vækst i en organisation, nation eller internationalt og for at forbedre handelspraksis og finansielle procedurer.

 • Rådgive om økonomisk udvikling

  Rådgive organisationer og institutioner om de faktorer og tiltag, som kan fremme og sikre økonomisk stabilitet og vækst.

 • Rådgive om lovgivning

  Rådgive tjenestemænd i lovgivende forsamlinger om fremsættelse af nye lovforslag og behandling af lovgivning.

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Tage hensyn til økonomiske kriterier ved beslutningstagning

  Udarbejde forslag og træffe passende beslutninger under hensyntagen til økonomiske kriterier.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Rådgive lovgivere

  Yde rådgivning om forskellige statslige og lovgivende funktioner, f.eks. politikudformning og hvordan et ministerium fungerer, til statsansatte i lovgivende stillinger såsom parlamentsmedlemmer, regeringsministre, senatorer og andre lovgivere.

 • Vedligeholde forbindelser med offentlige myndigheder

  Etablere og opretholde hjertelige arbejdsrelationer med ligestillede i forskellige offentlige myndigheder.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

Source: Sisyphus ODB