Profession fiskeriobservatør

Fiskeriobservatører registrerer og indberetter fiskeriaktiviteten og overholdelsen og håndhævelsen af de gældende bevarelsesforanstaltninger i arbejdsområdet ved at kontrollere fartøjets position, anvendelsen af fiskeredskaber og fangsten. De leverer de rapporter, der er nødvendige for den videnskabelige overvågning af fiskeriområdet, yder politisk rådgivning og planlægger og koordinerer aktiviteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Internationale søvejsregler

  Grundlæggende aspekter af de internationale søvejsregler, som f.eks. adfærden af fartøjer i hinandens synsfelt, navigationslys og -markører, vigtige lys- og lydsignaler, søfartssignaler og bøjer.

 • Fiskeriforvaltning

  Principper, metoder og udstyr anvendt i bestandsforvaltning inden for fiskeri; begreberne fangst, bifangst, fiskeriindsats, maksimalt bæredygtigt udbytte, forskellige prøvetagningsmetoder og hvordan prøvemateriale anvendes.

 • Fiskeriudstyr

  Identifikation af de forskellige fiskeredskaber, der anvendes til fiskeri, og deres funktionsevne.

 • Risici forbundet med fiskeri

  Generelle risici, der opstår, når der arbejdes på fiskerifartøjer, og særlige risici, der kun gør sig gældende i forbindelse med visse fangstmetoder. Forebyggelse af farer og ulykker.

 • International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

  De grundlæggende principper og krav i International Regulation for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL): Regulations for the Prevention of Pollution by Oil, Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk, prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form, Prevention of Pollution by Sewage from Ships, Prevention of Pollution by Garbage from Ships, Prevention of Air Pollution from Ships.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Fiskeanatomi

  Studiet af fiskearters form og morfologi.

 • Fiskerilovgivning

  Undersøgelse og analyse af forskellige tilgange til dambrugsforvaltning under hensyntagen til internationale bestemmelser og industristandarder med henblik på at analysere regler for dambrugsforvaltning. 

 • Fiskefartøjer

  Betegnelser for fiskerifartøjernes forskellige elementer og udstyr.

 • Kvalitet af fiskeprodukter

  Faktorer, der påvirker fiskevarers kvalitet. F.eks. forskelle mellem arter, fiskeredskabers indvirkning og parasitters indflydelse på kvalitetsbevarelse.

 • Adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

  Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO) Code of Conduct for Responsible Fisheries og de fastsatte retningslinjer for professionelle fiskere.

 • Fiskeprodukters forringelse

  Proces for nedbrydning og fordærv af fiskeprodukter: fysiske, enzymatiske, mikrobiologiske og kemiske processer efter høst.

Færdigheder

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Overleve til søs i tilfælde af skibsforlis

  Identificere mønstringssignaler og de nødsituationer, de signalerer. Overholde de fastlagte procedurer. Iklæde sig og anvende en redningsvest eller en overlevelsesdragt. Springe sikkert ned i vandet fra højde. Svømme og rette en redningsflåde med bunden i vejret op iklædt redningsvest. Holde sig flydende uden redningsvest. Gå om bord i et overlevelsesfartøj fra skibet eller fra vandet iklædt redningsvest. Tage indledende skridt til at gå om bord i et overlevelsesfartøj for at øge overlevelseschancen. Udsætte en vindpose eller et drivanker. Betjene udstyr i overlevelsesfartøjer. Betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.

 • Arbejde udenfor

  Kunne håndtere de forskellige klimaforhold såsom varme, regn, kulde eller stærk vind.

 • Håndtere fiskeprodukter

  Håndtere fisk med den omhu og hygiejne, der er nødvendig for at opretholde kvaliteten. Tilberede fiskeprodukter tilstrækkeligt til oplagring.

Source: Sisyphus ODB