Profession flyklarerer

Flyklarerere giver tilladelse til, regulerer og kontrollerer luftfartsselskabers flyvninger i henhold til statslige og virksomhedens egne bestemmelser. De fremskynder og sikrer flyveflowet ved at udarbejde logfiler af flyvninger, forsinkelser, aflysninger og ændringer i tidsplaner eller flyveplaner.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

 • Aeronautisk meteorologi

  Forståelse af aeronautisk meteorologi til håndtering af vejrets påvirkning af lufttrafikstyringen (ATM). Forstå, hvordan store ændringer i tryk- og temperaturværdier i lufthavne kan skabe variationer i mod og medvindskomponenter, og medføre driftsbetingelser med lav sigtbarhed. Viden om aeronautisk meteorologi kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på ATM-systemet ved at mindske forstyrrelser og de deraf følgende problemer med forstyrrede gennemstrømningshastigheder, tabt kapacitet og påløbne ekstraomkostninger.

Færdigheder

 • Udbrede oplysninger om flyafgange

  Skrive og udbrede oplysninger om flyafgange til andre inden for virksomheden. Dette er den informationskilde, der gives til de rejsende.

 • Overholde tidsfrister

  Sikre, at de operative processer afsluttes på et tidligere aftalt tidspunkt.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Bruge IKT-systemer

  Vælge og bruge IKT-systemer til en række komplekse opgaver for at opfylde en række forskellige behov.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Sørge for nøjagtigheden af luftfartsdata

  Sikre, at de offentliggjorte luftfartsinformationer er korrekte, f.eks. landingsdiagrammer og radionavigationshjælpemidler.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Udføre flere opgaver på samme tid

  Udføre flere opgaver på samme tid og være opmærksom på nøgleprioriteter.

 • Anvende lufthavnsstandarder og -forskrifter

  Kende og anvende de accepterede standarder og forskrifter for europæiske lufthavne. Anvende viden til håndhævelse af lufthavnsregler, forskrifter og lufthavnens sikkerhedsplan.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Udarbejde NOTAM til piloter

  Regelmæssig udarbejdelse og indsendelse af NOTAM-instrukser i de informationssystemer, som piloter anvender; beregne den bedste måde til udnyttelse af det tilgængelige luftrum; give oplysninger om potentielle farer, der måtte ledsage luftshows, VIP-flyvninger eller faldskærmsspring.

 • Udvise pålidelighed

  Gebærde sig på en sådan måde, at andre kan stole på én eller have tillid til én.

 • Beregne luftfartøjers vægt

  Beregne den samlede luftfartøjsvægt under hensyntagen til bagage, gods, passagerer, besætning og brændstof. Udarbejde dokumentation for vægt og balance.

 • Udarbejde en flyveplan

  Udarbejde en flyveplan, der beskriver flyvehøjden, den rute, der skal følges, og den mængde brændstof, der kræves ved hjælp af forskellige informationskilder (vejrrapporter og andre data fra lufttrafikkontrollen).

 • Tage vejrudsigten i betragtning

  Udsætte eller aflyse flyvninger, hvis usikre vejrforhold kan bringe luftfartøjets, passagerernes eller besætningens sikkerhed i fare.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Håndtere stress

  Bevare en afbalanceret mental tilstand og en effektiv ydeevne under pres eller ugunstige omstændigheder.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Bistå piloten ved nødlanding

  Bistå flyets pilot i nødsituationer og nødlandingsprocedurer.

 • Forberede frigivelse til start

  Forberede og frigivelse til start — et officielt dokument, der giver tilladelse til, at flyet kan lette.

 • Tænke analytisk

  Fremlægge tanker og overvejelser med henblik på at identificere styrker og svagheder ved alternative løsninger, konklusioner eller problemer.

Source: Sisyphus ODB