Profession Flymontør

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Relaterede professioner metal

 • Anden håndværksarbejder
 • Anden operatør af anlæg eller maskiner til kemiske produkter
 • Arbejder inden for metalafmærkning
 • Arbejder inden for metaløsning
 • Bandagist
 • Bilmotortuner
 • Broledningsarbejder
 • Chef for fabrikationsafdeling
 • Emaljemaler
 • Flyinstallatør
 • Gørtler
 • Instrumentmager
 • Instrumentreparatør
 • Kedelsmed
 • Kokillestøber
 • Lakør af fabriksartikler
 • Lodder
 • Maskinføder eller afbærer
 • Medarbejder inden for skalabalancering
 • Medarbejder inden for spinding, presning eller splejsning af barduner
 • Medarbejder inden for trykning og presning af tråde
 • Medarbejder inden for udformning af metalplader
 • Mekanisk-maskinmateriel montør
 • Metallakør
 • Metalpladearbejder
 • Metalproduktpakker
 • Metalstøber
 • Modelbygger inden for metalstøberi
 • Montør af elektronisk udstyr
 • Operatør af anlæg til forarbejdning af metal
 • Operatør af industrirobot
 • Operatør af maskine til ammunition og sprængstofsprodukter
 • Operatør af maskine til forarbejdning, plettering eller belægning af metal
 • Operatør af maskine til fotografiske produkter
 • Operatør af maskine til metalmåling og -beskæring
 • Operatør af maskine til processering af halvledere
 • Operatør af smedemaskine
 • Operatør af værktøjsmaskine
 • Øverste tilsynsførende for proceskontrollører inden for industriel produktion, fabrikation, metal
 • Procesoperatør inden for metalproduktion
 • Producent af fotografisk udstyr
 • Producent af metalkerner
 • Producent af præcisionsapparater
 • Skærebrænder
 • Skærsliber af metalhjul, polerer eller værktøjssliber
 • Skiltemaler
 • Smed
 • Støberiarbejder inden for metal eller maskininstallatør-operatør af metalstøbemaskine
 • Støberiarbejder, metalstøber
 • Svejser
 • Svejser, metalmateriale
 • Tilrigger
 • Urmager
 • Værktøjsmager

Source: Sisyphus ODB