Profession flytekniker

Flyteknikere udfører eftersyn før og efter flyvningen, justeringer og mindre reparationer for at sikre en sikker og forsvarlig brug af luftfartøjer. De inspicerer luftfartøjer før start for at opdage fejl, f.eks. olieudslip, elektriske eller hydrauliske problemer. De kontrollerer fordelingen af passagerer og fragt og brændstofmængden for at sikre, at vægt- og balancespecifikationerne overholdes.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektromekanik

  De tekniske processer, hvor elektrisk og mekanisk teknik kombineres i anvendelsen af elektromekanik i anordninger, der bruger elektricitet til at skabe mekanisk bevægelse, eller anordninger, der producerer elektricitet ved mekanisk bevægelse.

 • Motorkomponenter

  Have kendskab til de forskellige motorkomponenter og deres drift og vedligeholdelse. Vide, hvornår reparation og udskiftning skal foretages.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Flymekanik

  Tekniske aspekter vedrørende mekanik i luftfartøjer og relaterede emner med henblik på at udføre en lang række reparationer på fly.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Elektroteknik

  Forstå elektroteknik, et teknisk område, der beskæftiger sig med undersøgelse og anvendelse af elektricitet, elektronik og elektromagnetisme.

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

 • Flyvekontrolsystemer i luftfartøjer

  Kende indstillingen af, egenskaberne ved og driften af flyvekontrolsystemer i luftfartøjer. Administrere flyvestyreflader, cockpitstyringssystemer, forbindelser og driftsmekanismer, der er nødvendige for styring af et luftfartøjs flyveretning. Betjene luftfartøjets motorbetjeningsorganer med henblik på at ændre dets hastighed.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • El-skema

  Billedgengivelse af et elektrisk kredsløb. Viser kredsløbets elementer som forenklede former og strøm- og signalforbindelserne mellem anordningerne. Giver oplysninger om den relative position og placering af udstyr og terminaler på udstyret for at hjælpe med at konstruere eller betjene udstyret. Et kredsløbsdiagram bruges ofte til at finde fejl og til at sikre, at alle forbindelser er udført, og at alle komponenter er til stede.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

Færdigheder

 • Sørge for efterlevelse af foranstaltninger vedrørende lufthavnssikkerhed

  Sikre overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger i lufthavne forud for boarding af fly.

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Bruge teknisk dokumentation

  Forstå og bruge teknisk dokumentation i den overordnede tekniske proces.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Anvende tekniske kommunikationsfærdigheder

  Forklare de tekniske detaljer for ikke-tekniske kunder, interessenter eller andre interesserede parter på en klar og koncis måde.

 • Reparere motorer

  Reparere påviste problemer med forbrændingsmotorer, forbrændingsmotorer med udvendig forbrænding og elmotorer. Erstatte og reparere defekte dele ved brug af håndværktøj og værktøjsmaskiner.

 • Bruge testudstyr

  Bruge udstyr til testning af ydeevne og drift af maskineri.

 • Sikre overholdelse af sundheds- sikkerheds- og hygiejnestandarder

  Overvåge alt personale og alle processer, der er nødvendige for at overholde sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder. Kommunikere og støtte tilpasningen af disse krav til virksomhedens sundheds- og sikkerhedsprogrammer.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Administrere ressourcer til lufthavnsudvikling

  Fordele tildelte ressourcer til design og videreudvikling af lufthavnsområdet og -faciliteterne, styre omkostninger, kvalitet og rettidighed for vigtige forbedringsprojekter i lufthavnen.

 • Diagnosticere defekte motorer

  Diagnosticere motorskade eller fejl ved at inspicere mekanisk udstyr; anvende instrumenter som lister over karosseri, trykmålere og motoranalysatorer.

 • Demontere motorer

  Demontere forbrændingsmotorer, generatorer, pumper, transmissioner og andre komponenter på mekanisk udstyr.

 • Inspicere luftfartøj med hensyn til flyvedygtighed

  Inspicere luftfartøjer, luftfartøjskomponenter og luftfartsudstyr for at sikre, at de er i overensstemmelse med konstruktionsspecifikationerne og luftdygtighedsnormerne efter større reparationer eller ombygninger. Godkende eller afvise udstedelse af flyvedygtighedscertifikater.

 • Evaluere motordrift

  Læse og forstå tekniske manualer og udgivelser; teste motorer med henblik på evaluering af motordrift.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Følge producentens retningslinjer for brug af lufthavnsudstyr

  Følge producenters rådgivning om anvendelse og vedligeholdelse af de forskellige køretøjer, udstyr og instrumenter, der anvendes i lufthavne. Etablere kommunikationsprocesser med producenter og forstå alle de mekaniske, elektriske og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne anvende udstyret effektivt.

 • Installere elektrisk og elektronisk udstyr

  Installere udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at fungere, eller udstyr til frembringelse, overførsel eller måling af sådanne strømme og felter. Dette udstyr omfatter strømtavler, elektromotorer, generatorer eller jævnstrømssystemer.

Source: Sisyphus ODB