Profession flyttekoordinator

Flyttekoordinatorer forudser alle de aktiviteter, der er nødvendige for en vellykket flytning. De modtager briefinger fra kunden og omsætter dem til handlinger og aktiviteter, der sikrer en gnidningsløs, konkurrencedygtig og tilfredsstillende flytning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Typer af emballagematerialer

  Egenskaber ved materialer, der gør dem egnede til emballering. Omdannelse af råmaterialer til emballagematerialer. Forskellige typer etiketter og anvendte materialer, der er i overensstemmelse med de korrekte kriterier for opbevaring alt efter varerne.

 • Farer i forbindelse med lastning af farligt gods

  Kende til de farer, der er forbundet med transport af bestemte farlige varer. Kende til nødforanstaltninger og håndteringsprocedurer i tilfælde af ulykker med varerne under lastning eller transport.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

Færdigheder

 • Håndtere levering af møbler

  Håndtere levering og samle møbler og andre varer i overensstemmelse med kundens behov og præferencer.

 • Sikre korrekt mærkning af varer

  Sikre, at varer mærkes med alle de nødvendige mærkningsoplysninger (f.eks. juridisk og teknisk information og information om farer osv.) vedrørende produktet. Sikre, at etiketterne er i overensstemmelse med lovkravene og overholder lovgivningen.

 • Bruge kommunikationsudstyr

  Betjene kommunikationsudstyr med henblik på at indgå i et samspil med kunder, kolleger og andre.

 • Analysere krav til flyttegods

  Analysere de varer, der skal flyttes og kravene til flytningen. Kontrollere krav og forberede foranstaltninger for at sikre, at varerne flyttes på en korrekt måde.

 • Udarbejde procedurer for flytning af specifikt gods

  Undersøge særlige krav i forbindelse med specifikt gods som f.eks. klaverer, artefakter, antikke møbler og andet med henblik på at udforme specifikke procedurer for transport og flytning af dem.

 • Forberede ressourcer til lastning

  Vurdere antallet af arbejdstagere og typer af udstyr, der er nødvendigt for at laste eller losse fragt.

 • Bestemme lastsekvens for fragt

  Bestemme lastsekvens for fragt med henblik på at øge effektiviteten af aktiviteter. Sørge for lastning, således at der kan opbevares den maksimale mængde varer.

 • Vælge det nødvendige udstyr til flytning

  Vælge de værktøjer og det udstyr, der er nødvendigt for at kunne flytte genstande. Vælge en vifte af udstyr fra grundlæggende redskaber såsom skruer, hamre og tænger til mere komplekse apparater som gaffeltrucks, kraner og flytbare dokke.

 • Vurdere ergonomi på arbejdspladsen

  Vurdere ergonomi på arbejdspladsen i forhold til de menneskelige ressourcer.

 • Vedligeholde fortegnelse over værktøjer

  Føre en fortegnelse over de værktøjer, der anvendes til fremstilling eller levering af tjenesteydelser. Sikre, at værktøjssættet er komplet og egnet til brug.

Source: Sisyphus ODB