Profession flyveklarerer

Flyveklarerere indsamler oplysninger om flyvning med henblik på at fremme bevægelsen af luftfartøjer mellem og igennem lufthavne. De samler flyveplandata såsom planlagte ankomst- og afgangstider ved checkpunkter og planmæssige stop, den mængde brændstof, der er nødvendig for flyvningen, og den maksimalt tilladte bruttostart- og -landingsvægt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

Færdigheder

 • Arbejde i skiftehold

  Arbejde i roterende skiftehold, hvor målet er at holde en tjeneste eller produktionslinje i gang døgnet rundt, og hver dag i ugen.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Håndtere flytrafikproblemer

  Håndtere problemer, der påvirker luftfartsselskabet, f.eks. problemer med lufttrafikkontrollen og ugunstige vejrforhold. Dette kan omfatte omlægning af slots, når der opstår forsinkelser.

 • Give mundtlige instrukser

  Formidle transparente instrukser. Sikre, at budskaber forstås og følges korrekt.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Administrere luftfartøjssupportsystemer

  Datafangst, proces og kontrol til forvaltning af luftfartøjssupportsystemer.

 • Koordinere flyveplaner

  Administrere og gennemgå flyveplaner og -operationer før og efter afgang.

 • Administrere fordeling af flyveressourcer

  Sikre, at hver flyvning opererer med et passende luftfartøj og en passende besætning.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende civil luftfart

  Sikre, at der vedtages standarder for bedste praksis, og at alle forskriftsmæssige krav opfyldes

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Administrere luftfartsplanlægning

  Udvikle og udføre beredskabsplaner; vurdere ændringer i luftfartsplanlægning.

 • Implementere sikkerhedsprocedurer i manøvreområder

  Anvende en række flyveplads-sikkerhedsbestemmelser og -procedurer for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for lufthavnspersonale.

 • Organisere luftfartøjsvedligeholdelse

  Organisere forholdsregler for luftfartøjsvedligeholdelses- og reparationsvirksomhed; kommunikere med tekniske centre.

 • Formidle analytisk viden

  Opnå analytisk indsigt og dele den med relevante team for at sætte dem i stand til at optimere forsyningskæden (SC) og planlægningen.

 • Sørge for, at fly afgår efter planen

  Overvåge afgangs- og ankomsttider for fly, sikre, at fly afgår til tiden.

Source: Sisyphus ODB