Profession flyvelederassistent

Flyvelederassistenter opretholder den operationelle tidsplan fra solopgang til solnedgang for at sikre, at de oplysninger, der videregives af agenturerne, er autentiske. De tilstræber at sikre sikkerhed, regelmæssighed og effektivitet.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

Færdigheder

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Udarbejde NOTAM til piloter

  Regelmæssig udarbejdelse og indsendelse af NOTAM-instrukser i de informationssystemer, som piloter anvender; beregne den bedste måde til udnyttelse af det tilgængelige luftrum; give oplysninger om potentielle farer, der måtte ledsage luftshows, VIP-flyvninger eller faldskærmsspring.

 • Følge lufthavnssikkerhedsprocedurer

  Overholde procedurer, politikker og lovgivning vedrørende lufthavnssikkerhed for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og sikre passagerernes sikkerhed.

 • Garantere overholdelse af lovkrav

  Garantere overholdelse af etablerede og gældende standarder og lovkrav som f.eks. specifikationer, politikker, standarder eller lovgivning for det mål, som organisationerne tilstræber at opnå.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Sørge for sikkerhed i international luftfart

  Kommunikere med nationale og internationale organer for at sikre maksimal effektivitet og sikkerhed på luftfartsområdet.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Sørge for nøjagtigheden af luftfartsdata

  Sikre, at de offentliggjorte luftfartsinformationer er korrekte, f.eks. landingsdiagrammer og radionavigationshjælpemidler.

 • Analysere data til luftfartspublikationer

  Indsamle, redigere og vigtigst af alt analysere data modtaget fra civile luftfartsmyndigheder og relaterede tjenester. Analysere dataene med henblik på at forberede de ændringer, der indgår i luftfartspublikationer.

Source: Sisyphus ODB