Profession flyvesikkerhedskoordinator

Flyvesikkerhedskoordinatorer planlægger og udvikler sikkerhedsprocedurer for luftfartsselskaber. De undersøger sikkerhedsforskrifter og begrænsninger i forhold til luftfartsvirksomhedens drift. De styrer derfor personaleaktiviteter for at sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne overholdes i overensstemmelse med bestemmelserne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Standarder og anbefalinger inden for luftfart

  Have viden om ICAOs officielle Standarder og Anbefalede Praksisser (SARP'er), der er udformet med henblik på styring af flyvesikkerhedsrisici med henblik på at nedbringe antallet af havarier og hændelser i luftfarten.

 • Sikkerhedsforskrifter for lufthavne

  Kende lufthavnes sikkerhedsbestemmelser og -anvisninger.

 • Sundheds- og sikkerhedstiltag inden for transport

  De regler, procedurer og forskrifter vedrørende sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at forebygge ulykker eller hændelser i forbindelse med transport.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Ramme for sikkerhedsledelsessystem

  De forskellige typer af indhold i en ramme for et sikkerhedsledelsessystem, der bør omfatte sikkerhedspolitik og -mål, sikkerhedsrisikostyring, sikkerhedssikring og fremme af sikkerhed.

Færdigheder

 • Følge industripraksis for luftfartssikkerhed

  Følge branchekodekser for luftfartssikkerhed. Følge vejledende materiale for at overholde kravene i Organisationen for International Civil Luftfarts standarder (ICAO), andre sikkerhedskrav til luftfarten og de identificerede eksempler på bedste praksis.

 • Følge en etisk adfærdskodeks inden for transportydelser

  Udføre transporttjenester i henhold til accepterede principper om, hvad der er rigtigt og forkert. Hertil hører principperne om retfærdighed, gennemsigtighed og upartiskhed.

 • Udføre evakuering af lufthavn i en nødsituation

  Bistå med evakuering af lufthavnens passagerer, personale og besøgende i nødsituationer.

 • Sørge for databeskyttelse i forbindelse med luftfartsoperationer

  Sørge for, at følsomme oplysninger beskyttes og udelukkende anvendes til sikkerhedsformål inden for luftfart.

 • Arbejde i et luftfartsteam

  Arbejde trygt i en gruppe inden for almen lufttrafik, hvor hver enkelt person opererer inden for sit eget ansvarsområde for at nå et fælles mål, såsom god forbrugerinteraktion, luftfartssikkerhed og vedligeholdelse af luftfartøjer.

 • Rapportere sikkerhedshændelser i lufthavn

  Udarbejde omfattende rapporter om sikkerhedshændelser i lufthavnen, f.eks. tilbageholdelse af uregerlige rejsende, konfiskering af bagage eller beskadigelse af lufthavnens ejendom.

 • Identificere farer for lufthavnssikkerheden

  Spotte trusler relateret til sikkerheden i lufthavnen og anvendelse af procedurer til at modvirke dem på en hurtig, sikker og effektiv måde.

 • Implementere sikkerhedsledelsessystemer

  Implementere sikkerhedsledelsessystemer i overensstemmelse med statens rammer, der gælder for luftfarten, f.eks. flyvning af flyvemaskiner og helikoptere, design af flyvemaskiner og udøvelse af lufttrafiktjenester.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Overholde standarder i nationale og internationale sikkerhedsprogrammer

  Overholde nationale og internationale sikkerhedsstandarder, f.eks. inden for luftfart. Overholde standarder i nationale og internationale sikkerhedsprogrammer.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Analysere sikkerhedsdata

  Anvende forskellige sikkerhedsdatabaser til at foretage analyser af oplysninger om aktuelle eller potentielle trusler mod sikkerheden.

Source: Sisyphus ODB