Profession fodboldtræner

Fodboldtrænere uddanner amatører eller professionelle fodboldhold af enten unge eller voksne. Fodboldtrænere udvikler og gennemfører uddannelsesplaner og forbedrer eller opretholder deres spilleres fysiske tilstand, spilleteknik og taktiske evner. De forbereder deres hold til konkurrencer og vælger spilopstilling og taktik. Under et spil kan trænere give instrukser fra sidelinjen, og de har ansvaret for udskiftning af spillerne. 

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fodbold

  Spillets regler og forskellige spilleformer, fodboldteknikker og defensive og offensive taktikker, såsom boldbesiddelse, kontraangreb, pres og modpres.

Færdigheder

 • Vælge taktik til en fodboldkamp

  Bestemme, hvordan en enkeltperson eller en gruppe vil gribe en kamp an taktisk, vælge taktik til besiddelsesbaseret spil, fokusere på modangreb samt valg af hold.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Gennemføre sportstræningsprogram

  At føre tilsyn med et sportsuddannelsesprogram for enkeltpersoner eller grupper ved at følge uddannelsesplanen, give vejledning i, hvordan øvelser skal udføres, og give feedback om udførelsen på teknisk og taktisk plan.

 • Coache under en sportskonkurrence

  Støtte enkeltpersoner eller grupper i forbindelse med en idrætskonkurrence, rådgive dem om, hvordan de kan forbedre deres præstationer og støtte dem så meget som muligt med at øge deres chancer for at få succes i konkurrencen. Dette omfatter også at foretage udskiftninger i holdsport.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Udøve sport

  Motionere eller træne under ledelse af sports- og atletiktrænere eller professionelle trænere med henblik på udvikling af færdigheder, forbedring af den fysiske form eller forberedelse til konkurrencer.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Motivere inden for sport

  Positivt at fremme atleternes og deltagernes iboende ønske om at udføre de nødvendige opgaver for at opfylde deres mål og presse sig selv ud over det nuværende niveau for færdigheder og forståelse.

 • Instruere i sport

  Sørge for passende teknisk og taktisk instruktion i forbindelse med den pågældende sportsgren ved hjælp af forskellige og fornuftige pædagogiske tilgange for at opfylde deltagernes behov og nå de ønskede mål. Dette kræver færdigheder som kommunikation, forklaring, demonstration, modellering, feedback, spørgsmål og korrigering.

 • Organisere træning

  Foretage de nødvendige forberedelser til at afholde en træningstime. Sørge for udstyr, forsyninger og øvelsesmaterialer. Sørg for, at træningen forløber uden problemer.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

 • Planlægge sportsinstruktionsprogram

  Give deltagerne et passende aktivitetsprogram til at støtte udviklingen hen imod det krævede ekspertiseniveau inden for den fastsatte tid under hensyntagen til relevant videnskabelig og sportsspecifik viden.

 • Tilpasse undervisning til målgruppen

  Instruere eleverne på den mest hensigtsmæssige måde med hensyn til undervisning eller aldersgruppe, som f.eks. formel kontra uformel undervisning, og undervisning af ligesindede i modsætning til børn.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

Source: Sisyphus ODB