Profession fodterapeut

Fodterapeuter er fodspecialister, der studerer fodfysiologi og -patologi fra et strukturelt og funktionelt ståsted. De vurderer, diagnosticerer og behandler fysiske, sportsrelaterede skader, rehabiliteringsrelaterede, medicinske og kirurgiske problemer i fødderne og de nedre lemmer i deres kliniske praksis. Fodterapeuter er aktive uden for det kliniske miljø inden for forskning og på det retslægelige og retsmedicinske område. Fodterapeuter handler inden for rammerne af deres fodterapeutuddannelse og under den pågældende reguleringsmyndighed i deres medlemsland.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Adfærdsterapi

  Adfærdsterapiens egenskaber og fundamenter, som fokuserer på ændring af patienters uønskede eller negative adfærd. Den indebærer undersøgelse af den nuværende adfærd og de midler, hvormed denne kan aflæres.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Steriliseringsteknikker

  De metoder og teknikker, der anvendes til at destruere eller fjerne mikroorganismer såsom vira og bakterier, der kan kontaminere medicinske instrumenter eller enhver form for materiale inden for sundhedsplejen.

 • Humanfysiologi

  Den videnskab, der undersøger de menneskelige organer samt samspil og mekanismer.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Sundhedssystem

  Sundhedsydelsernes struktur og funktion.

 • Biomekanik

  Anvendelsen af mekaniske midler til at forstå biologiske organismers funktion og struktur.

 • Histologi

  Mikroskopisk analyse af celler og væv.

 • Klinisk immunologi

  Immunologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Kinetik

  Undersøgelse af bevægelse og årsagerne hertil.

 • Fodproblemer

  Sygdomme og lidelser, der påvirker føddernes sundhed og velbefindende, såsom svampeinfektioner, indgroede negle, fodvorter, sure tæer, platfodethed og knyster.

 • Ortopædiske tilstande

  Almindelige ortopædiske tilstandes og læsioners fysiologi, patofysiologi, patologi og naturhistorie.

 • Pedicure

  Medicinsk praksis vedrørende lidelser i fødderne.

 • Dermatologi

  Dermatologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortopædiske behandlingsalternativer

  Egnede ikkeoperative og operative behandlingsalternativer til almindelige ortopædiske tilstande og skader, fordele og begrænsninger for hver type behandling samt eventuelle bivirkninger eller komplikationer ved behandlingen.

Færdigheder

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Fremme fodsundhed

  Give oplysninger og vejledning om, hvordan man kan holde fødderne sunde ved at gå i det rette fodtøj eller undgå usund praksis, som f.eks. svampeinfektioner.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Anbefale ortotiske anordninger

  Foreslå patienter, at de anvender skræddersyede indlægssåler, polstring og svangstøtte til lindring af fodsmerter.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Vedligeholde medicinsk udstyr

  Sikre, at alt medicinsk udstyr og alle apparater opbevares og håndteres korrekt, så de bevarer deres funktion og egenskaber.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Gennemføre fodplejekonsultation

  Vurdere tilstanden af patientens fødder ved at klippe hans/hendes tånegle, fjerne eventuel hård hud og efterse for ligtornes, kallus eller vorter og stille en diagnose.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

Source: Sisyphus ODB