Profession fodterapeutassistent

Fodterapeutassistenter hjælper fodterapeuten ved at udføre støtteopgaver, såsom at hjælpe med at diagnosticere og behandle forstyrrelser, sygdomme og deformiteter i fødderne, rådgive folk om fodplejeteknikker og vigtigheden af fodpleje for at fremme bedre mobilitet og generelt velvære. De udfører også små opgaver som f.eks. at klippe tånegle og påsætte plastre samt generelle kontoropgaver.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

 • Ortopædisk kirurgi

  Ortopædisk kirurgi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Fodproblemer

  Sygdomme og lidelser, der påvirker føddernes sundhed og velbefindende, såsom svampeinfektioner, indgroede negle, fodvorter, sure tæer, platfodethed og knyster.

 • Ortopædiske behandlingsalternativer

  Egnede ikkeoperative og operative behandlingsalternativer til almindelige ortopædiske tilstande og skader, fordele og begrænsninger for hver type behandling samt eventuelle bivirkninger eller komplikationer ved behandlingen.

 • Pedicure

  Medicinsk praksis vedrørende lidelser i fødderne.

 • Typer af ortopædiske produkter

  Forskellige typer ortopædiske artikler, f.eks. skinner og armstøtteanordninger, der anvendes til fysisk behandling eller fysisk rehabilitering.

 • Podiatriske lidelser

  Informationsområde, der skelner mellem forskellige former for podiatriske lidelser og forstyrrelser med hensyn til fodproblemer, skader og lidelser, og hvordan de kan behandles ved hjælp af konservative og kirurgiske løsninger.

 • Administrative opgaver i et medicinsk miljø

  Medicinske administrative opgaver, som f.eks. registrering af patienter, aftalesystemer, registrering af patientoplysninger og gentagen ordinering.

 • Ortopædiske tilstande

  Almindelige ortopædiske tilstandes og læsioners fysiologi, patofysiologi, patologi og naturhistorie.

 • Klinisk kodning

  Matche kliniske konstateringer med standardkoder for sygdomme og behandlinger vha. et klassificeringssystem.

 • Dermatologi

  Dermatologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Podiatrisk kirurgi

  Det kirurgiske speciale, der anvendes til behandling af lidelser og misdannelser i fødderne, f.eks. sene-, hæl- og hammertåoperation.

Færdigheder

 • Fremme fodsundhed

  Give oplysninger og vejledning om, hvordan man kan holde fødderne sunde ved at gå i det rette fodtøj eller undgå usund praksis, som f.eks. svampeinfektioner.

 • Give rådgivning om fodtøj til patienter

  Informere patienter om, hvilke typer fodtøj der findes og er egnede til deres fødder eller fodlidelser, og som giver større velvære til fødderne.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Udføre klinisk kodning

  Korrekt registrere en patients specifikke sygdomme og behandlinger ved anvendelse af et system til klassificering af kliniske koder.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Registrere oplysninger om behandlede patienter

  Nøjagtigt registrere oplysninger om patientens fremskridt under behandlingssessionerne.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Vedligeholde medicinsk udstyr

  Sikre, at alt medicinsk udstyr og alle apparater opbevares og håndteres korrekt, så de bevarer deres funktion og egenskaber.

 • Anbefale ortotiske anordninger

  Foreslå patienter, at de anvender skræddersyede indlægssåler, polstring og svangstøtte til lindring af fodsmerter.

 • Give oplysninger om medicin

  Give patienter oplysninger om deres medicinering, eventuelle bivirkninger og kontraindikationer.

 • Forme negle

  Forme negle ved at skære og udjævne neglenes spidser med metalfile, sakse eller sandfile.

 • Behandle patienters negle

  Bruge et neglebor til at slibe fortykkede tånegle ned og fjerne snavs fra neglebåndene med neglerensere.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Indsamle data om sundhedsbrugere under supervision

  Indsamle kvalitative og kvantitative data om sundhedsbrugerens fysiske, psykologiske, følelsesmæssige og sociale status og funktionsduelighed inden for fastsatte parametre, overvåge sundhedsbrugeres respons og status under udførelsen af de pålagte foranstaltninger/test og træffe passende foranstaltninger, herunder rapportering om resultaterne til fysioterapeuten.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

Source: Sisyphus ODB