Profession fondschef

Fondschefer arbejder professionelt inden for administrering og forvaltning af legatmidler. De ser på legatansøgninger fra enkeltpersoner, velgørende organisationer, lokalgrupper eller forskningsafdelinger ved universiteter og beslutter, om der skal ydes støtte fra almennyttige fonde eller offentlige organer. Nogle gange kan de dog henvise legatansøgningen til en overordnet medarbejder eller et udvalg.  

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økonomistyring

  Det økonomiske område, der vedrører den praktiske analyse af og redskaber til udpegning af økonomiske ressourcer. Det omfatter virksomheders struktur, investeringskilder og selskabsværdiforøgelse på grund af ledelsens beslutningstagning.

Færdigheder

 • Finde støttemuligheder

  Opdage eventuelle tilskud til deres organisation ved at rådføre dig med den fond eller instans, der tilbyder finansieringen.

 • Indrømme koncessioner

  Tildele rettigheder, grunde eller ejendom fra regeringer til private enheder i overensstemmelse med regler og sikre, at den nødvendige dokumentation er arkiveret og behandles

 • Rapportere om støtte

  Informere tilskudsgiver og tilskudsmodtager præcist og rettidigt om nye udviklinger.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Vejlede personale

  Lede og administrere team, så de holdes orienteret om en række forskellige regler og bestemmelser vedrørende tilskud.

 • Holde støtteansøgeren underrettet

  Informere tilskudsansøgere, såsom enkeltpersoner, velgørende organisationer, lokalgrupper eller universiteters forskningsafdelinger om, hvor langt man er nået med ansøgningen om tilskud.

 • Kontrollere støtteansøgninger

  Observere ansøgninger om tilskud fra enkeltpersoner, velgørende organisationer, lokalgrupper eller universitetsforskningsafdelinger for at sikre, at de opfylder tilskudskriterierne.

 • Hjælpe støttemodtagere

  Oplyse støttemodtagere om, hvordan de ansøger om tilskud.

Source: Sisyphus ODB