Profession forhandler af tømmer

Forhandlere af tømmer vurderer kvaliteten, mængden og markedsværdien af træ og træprodukter til handel. De tilrettelægger salget af nyt træ og køber tømmer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Træprodukter

  Væsentlige egenskaber, fordele og begrænsninger ved de forskellige træsorter og træprodukter, der sælges i en virksomhed, og hvor der er adgang til disse oplysninger.

Færdigheder

 • Inspicere træer

  Udføre træinspektioner og -undersøgelser.

 • Håndtere returnerede tømmerprodukter

  Bekræfte de returnerede varers type, mængde og tilstand. Bede kunden angive årsagen til, at varerne returneres. Angive alle relevante detaljer og ajourføre lagerkontrolsystemet. Kontrollere returvarer for at bekræfte årsagen til, at varerne er returneret. Transportere varerne til det korrekte sted og sørge for, at de holdes adskilt fra den normale lagerbeholdning.

 • Håndtere tømmerbaserede produkter

  Angive de vigtigste typer af produkter baseret på træ, der skal modtages i virksomheden. Stable og opbevare produkter baseret på træ sikkert og i overensstemmelse med virksomhedsprocedurerne.

 • Tjekke kvaliteten af råvarer

  Kontrollere kvaliteten af de grundlæggende materialer, der anvendes til fremstilling af halvfabrikata og færdige varer, ved at vurdere materialets egenskaber og om nødvendigt udvælge prøver til analyse.

 • Foretage indkøb i træindustrien

  Gennemføre indkøbsoperationer inden for rammerne af det personlige ansvar og under behørig hensyntagen til produktionseffektiviteten og forretningsmålene.

 • Rådgive om træbaserede produkter

  Gøre brug af passende spørgeteknikker for at få oplysninger fra kunder og rådgive kunderne om passende anvendelser af de forskellige produkter i organisationen. Rådgive kunderne om, hvilke klæbemidler der anvendes. Forklare begrænsningerne for produkterne til kunderne.

 • Forhandle priser

  Arrangere en aftale om prisen på varer eller tjenesteydelser, der ydes eller tilbydes.

 • Skrive tekniske rapporter om træer

  Udarbejde skriftlige fyldestgørende rapporter om emner i relation til træ til f.eks. ingeniører, advokater eller realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, f.eks. hvis trærødderne forårsager problemer med hensyn til bygninger og infrastruktur.

 • Undersøge priser på træprodukter

  Være opmærksom på igangværende markedsundersøgelser og prognoser vedrørende udbud, efterspørgsel, handel og priser på træ og relaterede produkter.

 • Sælge forarbejdet tømmer i kommercielt miljø

  Kontrollere at salgsarealet er i en passende stand for kunderne, og at lageret og materialerne er i en passende stand til at blive solgt.

 • Administrere budgetter

  Planlægge, overvåge og rapportere om budgettet.

 • Håndtere tømmer

  Identificere de vigtigste typer træ, der skal modtages i virksomheden. Stable og lagre træ sikkert og i overensstemmelse med virksomhedsprocedurerne.

 • Forvalte trælagre

  Besigtige bestanden for at finde ud af, hvor meget der er tilbage. Identificere beskadigede, defekte eller forældede enheder og flytte dem til et egnet sted. Følge lagerrotationsmetoder for at sikre, at lagrene anvendes effektivt. Håndtere varer ved hjælp af sikre og godkendte håndteringsmetoder.

 • Forvalte træordrer

  Sikre, at varer er på lager og tilgængelige, så de kan afsendes. Angive eventuelle særlige belastnings- eller transportkrav i forbindelse med samling af ordrer. Kontrollere og bekræfte eventuelle krav om, at varernes tilstand skal opretholdes, mens ordren samles. Samle ordrer med den rigtige type og mængde af varer. Etikettere ordrer efter organisatoriske procedurer.

 • Inspicere tømmer

  Kontrollere salg af træ og genplantning af skov med henblik på overholdelse af tilladelser og forskrifter.

Source: Sisyphus ODB