Profession formueforvalter

Formueforvaltere overvåger og administrerer personlige formuer. De udlægger således dokumentation vedrørende formuer og testamenter, samarbejder med finansielle rådgivere om at fastsætte investeringsmål, koordinerer køb og salg af værdipapirer med kontoansvarlige og gennemgår kundernes regnskaber regelmæssigt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Investeringsanalyse

  Metoder og værktøjer til analyse af en investering sammenholdt med en eventuel fortjeneste. Identifikation og beregning af lønsomhed og finansielle indikatorer set i forhold til de risici, der er forbundet med en investeringsbeslutning.

 • Værdipapirer

  De finansielle instrumenter, der handles på finansielle markeder, og som repræsenterer både ejendomsretten over ejeren og betalingsforpligtelsen over for udstederen. Formålet med værdipapirer er at tilvejebringe kapital og afdække risici på de finansielle markeder.

 • Ejendomsret

  Den lov og lovgivning, som regulerer alle de forskellige måder, hvorpå ejendom kan håndteres, f.eks. ejendomstyper, behandling af formueretlige tvister og ejendomskontraktregler.

 • Skattelovgivning

  Skattelovgivning, der finder anvendelse på et bestemt specialiseringsområde, såsom importskat, offentlig beskatning osv.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

Færdigheder

 • Kommunikere med støttemodtagere

  Kommunikere med enkeltpersoner eller organisationer, der er berettiget til ydelser i form af midler eller andre rettigheder, med henblik på at indhente oplysninger om procedurerne for at sikre, at modtagerne får de fordele, de har ret til, og give yderligere oplysninger.

 • Undersøge trusts

  Undersøge dokumenter vedrørende forhold mellem båndlæggere og bestyrelsesmedlemmer, hvor fondsbestyreren administrerer ejendom for fondens begunstigede, med henblik på at sikre, at formuegoderne kontrolleres korrekt, og at aftalerne overholdes.

 • Administrere trusts

  Håndtere de penge, der skal investeres i en trust, og sikre, at de placeres i trusten, samt sikre, at de forfaldne betalinger sker til modtagerne i overensstemmelse med trustens vilkår.

 • Overvåge tinglysningsprocedurer

  Overvåge de samlede rettigheder for en ejendom og undersøge alle de parter, der er involveret i den nuværende procedure, såsom overdragelse af et dokument i forbindelse med overdragelse af ejendomsretten til en ejendom eller tilvejebringelse af alle dokumenter, der tjener som bevis for ejendomsretten, for at sikre, at al dokumentation og alle procedurer sker i henhold til lovgivning og aftaler.

 • Identificere klienters behov

  Identificere de områder, hvor kunden kan have behov for støtte, og undersøge muligheder for at opfylde disse behov.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Gennemgå investeringsporteføljer

  Mødes med kunder for at gennemgå eller opdatere en investeringsportefølje og yde finansiel rådgivning om investeringer.

Source: Sisyphus ODB