Profession forretningsanalytiker til IKT

Forretningsanalytikere til IKT er ansvarlige for at analysere og udforme en organisations processer og systemer, vurdere forretningsmodellen og dens integration med teknologi. De identificerer også behov for ændringer, vurderer virkningerne af ændringer, indhentnings- og dokumentkrav og sikrer derefter, at disse krav opfyldes, samtidig med at de støtter virksomheden gennem gennemførelsesprocessen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Modellering af virksomhedsprocedure

  De værktøjer, metoder og anmærkninger, som f.eks. Business Process Model and Notation (BPMN) og Business Process Execution Language (BPEL), som anvendes til at beskrive og analysere kendetegnene ved en forretningsproces og dens videreudvikling.

 • Lovmæssige krav til IKT-produkter

  De internationale bestemmelser vedrørende udvikling og anvendelse af IKT-produkter.

 • Teknikker til fastlæggelse af forretningskrav

  De procedurer, der er nødvendige for at identificere og analysere forretningsmæssige og organisatoriske behov.

 • Risikoanalyse for produktanvendelse

  Metoderne til at analysere produktrelaterede risici i mulige kundemiljøer, deres omfang, konsekvenser og sandsynlige udfald med henblik på at afbøde dem med advarselsmeddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vedligeholdelsesstøtte.

Færdigheder

 • Levere rapporter med cost-benefit-analyser

  Udarbejde, sammensætte og formidle rapporter med detaljerede omkostningsanalyser, der vedrører virksomheders forslag og budgetplaner. Analysere de finansielle eller sociale omkostninger og fordele ved et projekt eller en investering forud for en given periode.

 • Analysere forretningsgange

  Undersøge arbejdsprocessernes bidrag til forretningsmålene og overvåge deres effektivitet og produktivitet.

 • Fastsætte tekniske krav

  Specificere de tekniske egenskaber ved varer, materialer, metoder, processer, tjenester, systemer, software og funktioner ved at identificere og reagere på de særlige behov, der skal opfyldes i henhold til kundens behov.

 • Analysere en virksomheds IKT-miljø

  Undersøgelse af en organisations eksterne og interne miljø ved at identificere dens styrker og svagheder for at skabe et grundlag for virksomhedsstrategier og yderligere planlægning.

 • Interagere med brugere for at indsamle oplysninger om deres krav

  Kommunikere med brugerne for at identificere deres behov og indsamle information om dem. Definere alle relevante brugerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måde med henblik på yderligere analyse og tydeliggørelse.

 • Identificere lovkrav

  Gennemføre forskning vedrørende gældende retlige og normative procedurer og standarder, analysere og udlede retlige krav, der gælder for organisationen, dens politikker og produkter.

 • Omsætte krav til visuelt design

  Udvikle visuel udformning fra givne specifikationer og krav baseret på en analyse af omfanget og målgruppen. Skabe en visuel præsentation af idéer såsom logoer, webstedsgrafik, digitale spil og layout.

 • Implementere strategisk planlægning

  Træffe foranstaltninger vedrørende de mål og procedurer, der er fastlagt på strategisk plan med henblik på at mobilisere ressourcer og forfølge de fastlagte strategier.

 • Anvende ændringsstyring

  Forvalte udviklingen i en organisation ved at foregribe ændringer og træffe ledelsesmæssige beslutninger for at sikre, at de involverede medlemmer bliver forstyrret så lidt som muligt.

 • Foreslå IKT-løsninger til udfordringer i virksomheden

  Foreslå, hvordan man kan løse erhvervsmæssige problemer ved hjælp af IKT, så forretningsprocesserne forbedres.

 • Analysere forretningskrav

  Undersøge kundernes behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med henblik på at identificere og løse uoverensstemmelser og eventuelle uoverensstemmelser mellem de involverede interessenter.

 • Identificere kundekrav

  Anvende teknikker og værktøjer såsom undersøgelser, spørgeskemaer, IKT-applikationer med henblik på at frembringe, definere, analysere, dokumentere og vedligeholde brugerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Oprette modeller til forretningsproces

  Udvikle formelle og uformelle beskrivelser af forretningsprocesser og organisationsstruktur ved at anvende forretningsmodeller, noter og værktøjer.

Source: Sisyphus ODB