Profession forsikringsanalytiker

Forsikringsanalytikere analyserer oplysninger vedrørende forsikringsmarkeder og deres kreditvurdering, udarbejder kreditvurderingsrapporter og fakturaer, indsamler finansielle data og udlægger kreditvurderingsudtalelser for interessenter, kunder og eksterne parter. De arbejder for forsikringsselskaber og beregner forsikringspræmien og -satserne for virksomhedens kunder ved hjælp af både manuelle og automatiserede metoder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

 • Forsikringsmarked

  Tendenser og væsentlige drivkræfter på forsikringsmarkedet, forsikringsmetoder og -praksisser og identifikation af de vigtigste interessenter i forsikringssektoren.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Kreditkontrolprocesser

  De forskellige teknikker og procedurer, der anvendes til at sikre, at der gives kredit til de egnede kunder, og at de betaler til tiden.  

Færdigheder

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Analysere lån

  Undersøge og analysere de lån, der ydes til organisationer og enkeltpersoner gennem forskellige former for kredit som f.eks. overtræksbeskyttelse, eksportemballeringskredit, langfristet lån og køb af veksler.

 • Udarbejde kreditrapporter

  Udarbejde rapporter, hvori der gøres rede for, at det er sandsynligt, at en organisation vil være i stand til at tilbagebetale sin gæld og gøre det rettidigt samt opfylde alle de retlige krav, der er knyttet til aftalen.

 • Rådgive om finansielle spørgsmål

  Konsultere, rådgive og foreslå løsninger med hensyn til finansiel forvaltning, såsom erhvervelse af nye aktiver, afholdelse af investeringer og metoder til skatteeffektivitet.

 • Konsolidere regnskabsoplysninger

  Indsamle, revidere og samle finansielle oplysninger fra forskellige kilder eller afdelinger med henblik på at oprette et dokument med fælles finansielle konti eller planer.

 • Undersøge kreditvurderinger

  Undersøge og søge oplysninger om kreditværdighed for selskaber og virksomheder, der stilles til rådighed af kreditoplysningsbureauer, med henblik på at fastslå sandsynligheden for, at debitor misligholder sine forpligtelser.

Source: Sisyphus ODB