Profession forsikringskonsulent

Forsikringskonsulenter udarbejder rapporter til underwritere. Med henblik herpå gennemfører de undersøgelser for at fastslå den potentielle finansielle risiko for personlige genstande, ejendomme eller lokaliteter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsikringstyper

  De forskellige former for risiko-/tabsoverførselspolitikker, der findes, og deres karakteristika, f.eks. sygeforsikring, bilforsikring eller livsforsikring.

 • Aktuarvidenskab

  Anvendelse af matematiske og statistiske teknikker til at bestemme potentielle eller eksisterende risici i forskellige brancher, såsom finansiering eller forsikring.

 • Forsikringsprincipper

  Have en forståelse af forsikringsprincipper, herunder tredjepartsansvar, lager og faciliteter.

 • Undersøgelsesteknikker

  Teknikker til at identificere en målgruppe, vælge den rigtige undersøgelsesmetode og analysere dataene.

 • Forsikringsret

  Love og lovgivning om politikker til overførsel af risici eller tab fra den ene part, forsikringstageren, til en anden, forsikringsgiveren, til gengæld for en periodisk betaling. Dette omfatter regulering af forsikringskrav og forsikringsvirksomhed.

Færdigheder

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Analysere forsikringsrisiko

  Analysere sandsynligheden for og størrelsen af den risiko, der skal forsikres, og anslå værdien af kundens løsøre eller faste ejendom.

 • Udarbejde undersøgelsesrapporter

  Indsamle de analyserede data fra undersøgelsen og udarbejde en detaljeret rapport om resultatet af undersøgelsen.

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Estimere skade

  Vurdere skader i tilfælde af ulykker eller naturkatastrofer.

 • Indhente finansielle oplysninger

  Indsamle oplysninger om værdipapirer, markedsforhold, statslige forordninger og den finansielle situation, mål og behov hos kunder eller virksomheder.

 • Rådgive om risikostyring

  Rådgive om risikostyringspolitikker og forebyggelsesstrategier og deres gennemførelse, og være bevidst om de forskellige former for risici, der knytter sig til en bestemt organisation.

 • Gennemføre finansielle undersøgelser

  Gennemføre procedurerne i en finansiel undersøgelse fra den oprindelige formulering og samling af spørgsmål, identificere målgruppen, forvalte undersøgelsesmetoden og driften, administrere behandlingen af indhentede data, analysere resultaterne.

Source: Sisyphus ODB