Profession forsker i virksomhedsøkonomi

Forskere i virksomhedsøkonomi forsker inden for emner vedrørende økonomi, organisationer og strategi. De analyserer makroøkonomisk og mikroøkonomisk udvikling og anvender disse oplysninger til at analysere branchers eller specifikke virksomheders positioner i økonomien. De yder rådgivning om strategisk planlægning, produktgennemførlighed, forventede tendenser, nye markeder, beskatning og forbrugertendenser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Principper for virksomhedsledelse

  Principper for virksomhedsledelse såsom strategiplanlægning, metoder til effektiv produktion, koordinering af mennesker og ressourcer.

Færdigheder

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Anvende modeller (beskrivende eller inferential statistik) og teknikker (datamining eller maskinlæring) til statistisk analyse og IKT-værktøjer til analyse af data, konstatering af korrelationer og prognoser.

 • Udføre analytiske matematiske beregninger

  Anvende matematiske metoder og anvende beregningsteknologier til at foretage analyser og finde løsninger på specifikke problemer.

 • Rådgive om økonomisk udvikling

  Rådgive organisationer og institutioner om de faktorer og tiltag, som kan fremme og sikre økonomisk stabilitet og vækst.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Arbejde på en økonomisk effektiv måde

  Udføre arbejdsprocesser så effektivt som muligt og så vidt muligt undgå spild af materialer, tid og energi.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Udføre kvantitativ forskning

  Foretage en systematisk empirisk undersøgelse af observerbare fænomener via statistiske, matematiske eller computerbaserede teknikker.

Source: Sisyphus ODB