Profession forsker inden for tekstilvarer, lædervarer og fodtøj

Forskere inden for tekstilvarer, lædervarer og fodtøj kombinerer viden om materialevidenskab, kemi, fysik, procesteknologi, ledelse og teknik for at bidrage til fremtidig innovation på tekstil-, beklædnings-, læder- og fodtøjsområdet. De samarbejder i tværfaglige projekter med henblik på at kombinere resultater fra en række forskellige forskningsområder inden for produktudvikling.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekstilmaterialer

  Have en god forståelse af de forskellige tekstilmaterialers egenskaber.

 • Forskning og udvikling inden for tekstiler

  Udvikling af nye koncepter ved hjælp af videnskabelige og andre metoder til anvendt forskning.

 • Udfordringer i tekstilindustrien

  Målene for effektivitet og miljøproblemer, som tekstilindustriens udfordringer udgør.

 • Kemi

  Stoffers sammensætning, struktur og egenskaber og processerne og transformationerne, de gennemgår, samt brugen af forskellige kemikalier og deres interaktion, produktionsteknikker, risikofaktorer og bortskaffelsesmetoder.

 • Sundhed og sikkerhed inden for tekstilindustrien

  Krav, regler og anvendelser af sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger inden for tekstilindustrien.

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

Færdigheder

 • Analysere forsøgslaboratoriedata

  Analysere forsøgsdata og fortolke resultater med henblik på at udarbejde rapporter og resuméer af resultaterne

 • Overvåge udviklingen inden for tekstilfremstilling

  Holde sig ajour med den seneste udvikling inden for teknikker og teknologier til fremstilling og forarbejdning af tekstiler.

 • Mindske miljøpåvirkningen fra fremstilling af fodtøj

  Vurdere de miljømæssige konsekvenser af fremstilling af fodtøj og minimere miljørisici. Reducere miljøskadelige arbejdsmetoder i de forskellige faser af fremstillingen af fodtøj.

 • Udføre kemiske forsøg

  Udføre kemiske forsøg med henblik på at teste forskellige produkter og stoffer for at drage konklusioner med hensyn til produktets levedygtighed og replikabilitet.

 • Undersøge tendenser inden for design

  Foretage undersøgelser af den nuværende og fremtidige udvikling og tendenser inden for design, og funktioner og tilknyttede målmarkeder.

 • Bruge maskinteknologier til færdigbehandling af tekstiler

  Bruge maskinteknologier til færdigbehandling af tekstiler, som muliggør belægning eller laminering af stof.

 • Skelne mellem stoffer

  Skelne mellem stoffer for at fastslå forskelle mellem dem. Evaluere stoffer på grundlag af deres egenskaber og deres anvendelse i fremstillingen af beklædningsartikler.

 • Teste tekstilers fysiske egenskaber

  Evaluere tekstilers fysiske egenskaber ved at anvende testmetoder, normalt i overensstemmelse med en standard; det omfatter identifikation af fibre og problemløsning.

 • Finde nye måder at gøre tingene på

  Søge efter forbedringer og præsentere innovative løsninger, kreativitet og alternativ tankegang med henblik på at udvikle nye teknologier, metoder, idéer og svar på arbejdsrelaterede problemer.

 • Evaluere karakteristika ved tekstiler

  Evaluere tekstiler og deres egenskaber med henblik på at fremstille produkter i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Lede opskaleringseksperimenter i forbindelse med fremstilling af produkter

  Lede opskaleringsprocesser og -eksperimenter i udvikling af nye produkter eller forbedring af eksisterende produkter og efterfølgende overførsel til hovedanlæg.

 • Måle garnlængde

  Være i stand til at måle garnlængde med henblik på at evaluere finheden af forgarn, fibre og garn i diverse målesystemer. Også kunne konvertere til de forskellige nummereringssystemer såsom tex, Nm, Ne, denier m.v.

 • Vedligeholde arbejdsstandarder

  Vedligeholde arbejdsstandarder med henblik på at forbedre og erhverve nye færdigheder og arbejdsmetoder.

 • Skelne mellem tilbehør

  Skelne mellem tilbehør for at bestemme forskellene på dem. Evaluere tilbehør på grundlag af deres egenskaber og anvendelse ved fremstilling af beklædningsartikler.

Source: Sisyphus ODB