Profession fotolærer

Fotolærere underviser elever i de forskellige fotografiske genrer og stilarter, såsom (gruppe)portrætter, naturfotografi, rejsefotografi, makrofotografi, undervandsfotografi, sort/hvid fotografi, panoramafotografi, bevægelse osv. De bibringer eleverne en forståelse af fotografiets historie, men fokuserer hovedsageligt på at anlægge en praktisk tilgang til deres undervisning, hvor de bistår eleverne i at eksperimentere med og mestre forskellige fotografiske udtryk og teknikker og tilskynder dem til at udvikle deres egen stil. Fotolærere fører tilsyn med de studerendes fremskridt og arrangerer udstillinger for af fremvise elevernes værker.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fotofremkaldelsesteknikker

  De forskellige teknikker til fremstilling af fotografiske film såsom kromogen positiv, Kodachrome og autotypen.

 • Fotolinser

  Typer af linser, der anvendes til fotografisk brug, f.eks. telefotolinser, med en større fokuslængde og lavere brydningsvinkler for en forstørret visning, og horisontale linser med en kortere fokuseringslængde og skarpere brydningsvinkler for en bredere visning.

 • Lysteknikker

  Teknikker, der anvendes til at skabe stemning og effekter under optagelse eller på en scene; det nødvendige udstyr og opsætning før brug.

Færdigheder

 • Konsultere eleverne om læringsindhold

  Tage hensyn til elevernes holdninger og præferencer ved bestemmelsen af læringsindholdet.

 • Anvende undervisningsprincipper

  Anvende forskellige tilgange, læringsmetoder og -kanaler til at instruere eleverne, f.eks. ved at kommunikere indhold i vendinger, de kan forstå, organisere klare talepunkter og gentage argumenter, når det er nødvendigt. Anvende en bred vifte af undervisningsmidler og -metoder, der passer til faget, elevernes niveau, mål og prioriteter.

 • Tilskynde elever til at anerkende deres resultater

  Tilskynde elever til at vurdere deres egne resultater og handlinger for at fremme deres selvtillid og udvikling.

 • Udvælge fotos

  Gennemgå billeder og udvælge de bedste.

 • Håndtere forholdet til elever

  Forvalte relationerne blandt eleverne og mellem eleverne og underviser. Fungere som myndighed og skabe et klima præget af tillid og stabilitet.

 • Tilpasse undervisning til elevernes niveau

  Identificere de studerendes kampe og succeser. Udvælge undervisnings- og læringsstrategier, der understøtter elevernes individuelle læringsbehov og mål.

 • Garantere elevernes sikkerhed

  Sikre, at alle elever, der hører under en instruktørs eller en anden persons tilsyn, er sikre og registrerede. Følge sikkerhedsforanstaltningerne i læringssituationen.

 • Vurdere elever

  Evaluere elevers (akademiske) fremskridt, resultater, viden og færdigheder gennem opgaver, prøver og eksamener. Diagnosticere deres behov og følge deres fremskridt, styrker og svagheder. Formulere en opsummerende oversigt over de mål, som eleven har nået.

 • Vise eksempler i forbindelse med undervisningen

  Forelægge andre eksempler på din erfaring, færdigheder og kompetencer, der passer til det specifikke læringsindhold, for at hjælpe eleverne med at lære.

 • Vedligeholde fotoudstyr

  Udføre vedligeholdelsesopgaver for at sikre, at fotoudstyr fungerer korrekt.

 • Arrangere fotoudstyr

  Vælge kameraets bedste position og retning sammen med andet nødvendigt udstyr i forhold til at indfange situationen.

 • Observere den studerendes fremskridt

  Følge op på elevers læringsfremskridt og vurdere deres resultater og behov.

 • Assistere eleverne med udstyr

  Assistere elever, når de arbejder med (teknisk) udstyr i praksisbaserede lektioner og løse driftsmæssige problemer, når det er nødvendigt.

 • Håndtere klasseværelseundervisning

  Bevare disciplinen og inddrage de studerende i undervisningen.

 • Udvælge fotoudstyr

  Vælge hensigtsmæssigt fotografisk udstyr og baggrundsegenskaber og tilpasse det efter emne, materialer og vilkår.

 • Udvikle en coachingstil

  Udvikle en stil for coaching af enkeltpersoner eller grupper, der sikrer, at alle deltagere føler sig godt tilpas, og er i stand til at tilegne sig de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med coaching på en positiv og produktiv måde.

 • Fastlægge billedsammensætning

  Fastlægge en billedsammensætning, udvælge og justere emner, udstyr og belysning for at opnå de ønskede virkninger.

 • Forberede lektionsindhold

  Forberede indhold, der skal undervises i klassen i overensstemmelse med læseplansmålene ved at udarbejde øvelser, finde frem til opdaterede eksempler osv.

 • Assistere eleverne i deres læring

  Støtte og vejlede eleverne i deres arbejde, give eleverne praktisk støtte og opmuntring.

 • Give konstruktiv feedback

  Give begrundet feedback gennem både kritik og ros på en respektfuld, klar og konsekvent måde. Fremhæve resultater såvel som fejl og udvikle metoder til formativ vurdering med henblik på at evaluere arbejdet.

Source: Sisyphus ODB