Profession fragtinspektør

Fragtinspektører afgør, om godstransport er sikker og er ledsaget af behørig dokumentation. De kontrollerer, forvalter og dokumenterer forsendelser af gods og kontrollerer, at indholdet er i overensstemmelse med lokale, nationale og internationale bestemmelser.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Principper for stuvning af last

  Kende de principper, der gælder for stuvning af last. Forstå procedurer for effektiv lastning af containere under hensyntagen til tyngdekraftens indvirkning under transporten.

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

 • Forskrifter for farlig last

  Kende de mest udbredte reguleringsordninger for transport af farlige materialer. Kende specifikke rammebestemmelser som IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) for lufttransport eller International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG) for transport af farlige materialer til havs.

 • Transportmetoder

  Have viden om principper og metoder for flytning af personer eller gods med fly, tog, skib eller ved vejtransport, herunder de relative omkostninger og optimale arbejdsstrategier.

Færdigheder

 • Rådgive om overtrædelser af forskrifter

  Rådgive om forebyggende og korrigerende handlinger samt korrigere eventuelle brud på eller manglende overholdelse af juridiske forskrifter.

 • Føre tilsyn med losning

  Føre tilsyn med aflæsning af udstyr, gods, varer og andet. Sikre, at alt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med regler og standarder.

 • Føre tilsyn med lastning

  Føre tilsyn med lasteudstyr, ladning, varer og andre elementer. Sikre, at al fragt håndteres og opbevares korrekt i overensstemmelse med forskrifter og standarder.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Anbringe gods i fragtkøretøj

  Korrekt anbringe, støtte, fastholde og afbalancere gods.

 • Justere vægt til fragtkøretøjers lastkapacitet

  Tilpasse fragtvægten til godstransportkøretøjernes kapacitet. Føre tilsyn med den maksimale lastkapacitet for det pågældende køretøj og vægten af hver enkelt kasse i forsendelsen.

 • Udarbejde godsforsendelsesrapporter

  Udarbejde og indsende godforsendelsesrapporter. Medtage detaljerede oplysninger om forsendelsesbetingelser og godhåndtering, rapporter eventuelle problemer.

 • Håndtere fragtinspektionsudstyr

  Håndtere fragtinspektionsudstyr og værktøjer, f.eks. bordpladecentrifuger, dybdeindikatorer, notebook-computere, målebånd og vandprøvetagere.

 • Inspicere farligt gods i overensstemmelse med forskrifter

  Kontrollere og tage hensyn til bestemmelser om farligt eller skrøbeligt gods, f.eks. biomedicinsk affald, transplantationsorganer og blod. Gods kan blive nødt til at krydse de nationale grænser på sin vej til bestemmelsesstedet. Overholde lovgivningen om fragt for at undgå bøder for transportselskabet eller den organisation, der indledte forsendelsen.

 • Fremskaffe oplysninger

  Fastlægge relevante fakta med henblik på at gennemføre revisioner.

 • Føre tilsyn med havnearbejdere

  Føre tilsyn med processen for lastning af gods; sikre, at teamet overholder alle gældende bestemmelser og procedurer; stuve tung og potentielt farlig last.

 • Inspicere fragt

  Inspicere, dokumentere og tage hånd om fragtforsendelser og bekræfte, at alt indhold er i overensstemmelse med nationale, internationale og lokale bestemmelser.

 • Bruge riggingværktøjer

  Anvende riggingværktøjer såsom kabler, reb, blokke og spil til at sikre høje strukturer.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart

  Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende skibsfart, regler og politikker; holde laster sikre og fri for skader; garantere sikkerheden for mandskab, der håndterer lasten.

 • Overvåge temperaturen under fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overvåge og kontrollere de krævede temperaturer i de forskellige produktionsfaser, indtil produktet har passende egenskaber i overensstemmelse med specifikationerne.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

Source: Sisyphus ODB