Profession fredsdommer

Fredsdommere beskæftiger sig med småkrav og tvister og mindre forseelser. De sikrer opretholdelse af freden inden for deres jurisdiktion og formidler mægling mellem parterne i tvisten.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Civilret

  Retsregler og deres anvendelse i tvister mellem forskellige parter.

 • Civilproces

  De retlige procedurer og standarder, som retter følger i civile retssager.

 • Domstolsprocedurer

  De regler, der gælder i forbindelse med behandlingen af en retssag og under retsmøderne, og hvordan disse handlinger forløber.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med domstolsprocedurer

  Føre tilsyn med de procedurer, der gennemføres under eller efter en retssag for at sikre, at alt er sket i overensstemmelse med lovgivningen, at sagen er færdig inden afslutningen, og at kontrollere, om der ikke er begået fejl, og at alle nødvendige skridt er taget i løbet af sagens forløb fra start til afslutning.

 • Efterleve forskrifter

  Sikre, at du er behørigt informeret om de lovgivningsmæssige bestemmelser, der gælder for en bestemt aktivitet, og overholder regler, politikker og love i tilknytning hertil.

 • Træffe juridiske beslutninger

  Træffe afgørelser i retssager for at nå frem til en officiel konklusion, der skal fuldbyrdes, hvorved der træffes en afgørelse, som er juridisk bindende for de parter, der er involveret i sagen.

 • Føre tilsyn med domstolssager

  Føre tilsyn med procedurerne under et retsmøde for at sikre, at de er i overensstemmelse med lovgivningen, finder sted på en velordnet og ærlig måde og sikre, at ingen moralske eller etiske grænser overskrides under afhøring eller fremlæggelse af retlige argumenter.

 • Kompilere juridiske dokumenter

  Kompilere og indsamle juridiske dokumenter fra en specifik sag med henblik på at støtte en undersøgelse eller i forbindelse med et søgsmål på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen, og sikre, at fortegnelser vedligeholdes korrekt.

 • Sørge for ro i retssalen

  Sørge for, at der er ro i retssalen under en forhandling.

 • Analysere juridiske beviser

  Analysere bevismateriale, f.eks. bevismateriale i straffesager, juridisk dokumentation vedrørende en sag eller anden dokumentation, der kan betragtes som bevismateriale, for at opnå et klart billede af sagen og nå frem til beslutninger.

 • Høre retlige argumenter

  Høre retlige argumenter, der fremføres under et retsmøde eller en anden sammenhæng, hvor retssager behandles og afgøres, på en måde, der giver begge parter lige muligheder for at fremføre deres argumenter, og som gør, at der kan træffes en afgørelse ud fra argumenterne på en ærlig og upartisk måde.

 • Fortolke loven

  Fortolke loven i forbindelse med efterforskningen af en sag for at få kendskab til de korrekte procedurer i sagen, sagens specifikke status og de involverede parter, de mulige udfald, og hvordan man præsenterer de bedste argumenter for det mest gunstige resultat.

Source: Sisyphus ODB