Profession futureshandler

Futureshandlere udøver daglige handelsaktiviteter på terminshandelsmarkedet ved at købe og sælge futureskontrakter. De spekulerer i udviklingsretningen på futureskontrakter og forsøger at opnå fortjeneste ved at købe futureskontrakter, de forventer vil stige i pris, og sælge kontrakter, som de forventer vil falde i pris.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansielle markeder

  Den finansielle infrastruktur, der åbner mulighed for handel med værdipapirer, der udbydes af virksomheder og enkeltpersoner, inden for lovgivningsmæssige finansielle rammer.

 • Kommerciel ret

  De retlige bestemmelser, der gælder for en specifik kommerciel aktivitet.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • International handel

  Den økonomiske praksis og studieområdet, der vedrører udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs af geografiske grænser. De generelle teorier og skoler vedrørende den internationale handel for så vidt angår eksport, import, konkurrenceevne, BNP og multinationale selskabers rolle.

Færdigheder

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Handle med råvarefutures

  Købe eller sælge råvarefutures på terminsmarkedet for egen regning eller på vegne af en kunde eller institution med gevinst for øje.

 • Analysere finansiel risiko

  Identificere og analysere risici, der kan påvirke en organisation eller en person økonomisk, såsom kredit- og markedsrisici, og foreslå løsninger til dækning af disse risici.

 • Udføre finansiel risikostyring inden for international handel

  Evaluere og forvalte risikoen for økonomisk tab og manglende betaling som følge af internationale transaktioner inden for valutamarkedet samt gøre brug af instrumenter såsom kredittilsagn.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

 • Forudsige økonomiske tendenser

  Indsamle og analysere økonomiske data med henblik på at forudsige økonomiske tendenser og begivenheder.

Source: Sisyphus ODB