Profession gaffeltruckfører

Gaffeltruckførere er ansvarlige for betjening af gaffeltrucks for at flytte, anbringe, genanbringe, stable og tælle varer. De står til ansvar for sikker og effektiv drift af gaffeltrucks. Desuden udfører de opfyldelsen af bestillinger og kontrollerer rigtigheden af andre bestillinger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Typer af emballage anvendt i forbindelse med industrielle forsendelser

  Have viden om forskellige typer af emballagematerialer, der anvendes til industrielle overførsler, alt efter typen af varer, der skal overføres. Overholde bestemmelserne om emballage.

Færdigheder

 • Udføre inspektioner af gaffeltruck

  Udføre regelmæssig kontrol af maskinen før anvendelse for at sørge for sikre arbejdsvilkår.

 • Overvåge varebevægelse

  Sikre, at alle forsendelser er korrekte og uden skader.

 • Betjene lagermaterialer

  Være i stand til at betjene en palleløfter og lignende motoriseret lagerudstyr med henblik på læsning og opbevaring.

 • Vedligeholde lagerdatabase

  Holde databasen over digitale lagre opdateret og tilgængelig.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Følge signalinstrukser

  Følge signalinstrukser under hele rejsen. Forstå det tekniske sprog, der anvendes af signalgivere, og følge deres instrukser.

 • Arbejde i et logistikteam

  Kunne arbejde sikkert i et logistikteam, hvor alle medlemmer af teamet varetager en rolle, der skal øge gruppens effektivitet.

 • Følge lagerkontrolinstrukser

  Stakke varer i henhold til de modtagne instrukser om lagerkontrol.

 • Bevare fokus

  Bevare fokus og opmærksomhed til enhver tid, reagere hurtigt ved uventede begivenheder. Koncentrere sig og ikke lade sig distrahere ved udførelse af en opgave over en længere periode.

 • Håndtere farligt gods

  Transportere farlige materialer på en sikker måde.

 • Udføre rotation af varer

  Flytte emballerede og letfordærvelige produkter med en tidligere sidste salgsdato, så de står forrest på hylden.

 • Veje materialer

  Afveje materialer og produkter, registrere vægt og andre relevante data på etiketter eller mærker.

 • Anvende teknikker til stabling af gods i containere

  Anvende de teknikker, der er nødvendige for at stable materialer i containere. Gøre brug af teknikker med henblik på at maksimere pladsen i containere.

 • Følge kontrolprocedurer for sundhedsfarlige stoffer

  Tilslutte sig procedurerne for kontrol af stoffer, som er farlige for sundheden (COSHH), i forbindelse med aktiviteter, der involverer farlige stoffer, f.eks. bakterier, allergener, olieaffald, maling eller bremsevæsker, der medfører sygdom eller skader.

 • Anvende virksomhedspolitikker

  Anvende de principper og regler, der gælder for en organisations aktiviteter og processer.

 • Opbevare lagergods med præcision

  Transportere gods på lager og placere det på passende og nærmere angivne steder med præcision for at maksimere den anvendte plads. Betjene gaffeltrucks eller andre instrumenter inden for denne aktivitet.

 • Opfylde plukkestandarder

  Udføre plukning på en måde, der lever op til kvalitetsstandarderne.

 • Være koncentreret i lange perioder

  Bevare koncentrationen i en længere periode for at foretage korrekte vurderinger og træffe hensigtsmæssige afgørelser.

 • Betjene udstyr til forarbejdning af emballage

  Betjene elektrisk udstyr til forarbejdning af emballage og kontrolsystemer.

 • Følge anvisninger

  Følge anvisninger for at opnå mål og overholde tidsfrister.

 • Forberede forsendelser rettidigt

  Forberede et produkt til afsendelse som planlagt.

 • Matche varer med hensigtsmæssig emballage i overensstemmelse med sikkerhedsprocedurer

  Sætte varer, der skal pakkes, sammen med det nødvendige sikkerhedsudstyr i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsprocedurer.

 • Stable tomme paller

  Anbringe tomme paller på det angivne sted.

 • Betjene gaffeltruck

  Køre en gaffeltruck, et køretøj med en gaffelanordning foran til at løfte og bære tunge læs.

 • Følge arbejdsprocedurer

  Følg procedurer på arbejdet på en struktureret og systematisk måde.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Løfte tunge genstande

  Løfte tunge genstande og anvende ergonomiske løfteteknikker for at undgå at skade kroppen.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Estimere afstande

  Evne til at foretage et korrekt skøn over afstande for at betjene maskinen uden ulykker.

 • Overføre lager

  Fjerne materiale fra en lagringslokalitet og overføre det til et andet oplagringssted.

 • Hente ordrer til forsendelse

  Hente ordrer på lagre til forsendelse for at sikre, at der lastes og afsendes de korrekte antal og typer af varer. Mærke og markere produktgenstande, som der er anmodet om.

Source: Sisyphus ODB