Profession gartnerimedarbejder

Gartnerimedarbejdere udfører praktiske aktiviteter og hjælper til på planteskoler eller i drivhuse for dyrkning af gartneriafgrøder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Vedligeholde haveudstyr

  Dagligt vedligeholde værktøjer og udstyr og indberetning af større fejl til en overordnet.

 • Pleje planter

  Bestemme behovet for pleje og udføre pleje ved dyrkning, vedligeholdelse, vanding og sprøjtning af planter og træer manuelt eller ved hjælp af passende udstyr, idet der tages hensyn til plantearten og overholdelse af sikkerhedskravene.

 • Klargøre areal til beplantning

  Klargøre areal til beplantning og jord til beplantning ved at gøde, jorddækning og udførelse af ukrudtsbekæmpelse. Tage hensyn til området, jorden og plantearter.

 • Oplagre afgrøder

  Oplagre og konservere afgrøder i overensstemmelse med standarder og forskrifter for at sikre, at de er af god kvalitet. Sørge for, at opbevaringsfaciliteterne holdes i overensstemmelse med de hygiejnestandarder, der regulerer temperatur-, varme- og aircondition af lagerfaciliteter.

 • Vedligeholde drivhus

  Arbejde med vedligeholdelse af drivhuse. Rense vinduer, afløb og tagrender i drivhuse.

 • Bruge haveudstyr

  Bruge haveudstyr, såsom hæksakse, sprøjter, plæneklippere og kædesave, og overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne.

 • Beskære planter

  Foretage beskæring med relevante redskaber til forskellige formål som vedligeholdelsesbeskæring, beskæring med henblik på vækst, beskæring af hensyn til frugtsætning, fjernelse af knopper og mængdemindskning.

 • Høste afgrøder

  Slå, plukke eller klippe landbrugsprodukter manuelt eller ved hjælp af passende redskaber og maskiner. Tage hensyn til produkternes relevante kvalitetskriterier, forskrifter for hygiejne og brug af passende metoder.

 • Udføre gødskning

  Udføre gødskningsopgaver manuelt eller anvende egnet udstyr i overensstemmelse med gødskningsinstrukserne under hensyntagen til miljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter og -procedurer.

 • Dyrke planter

  Drive plantedyrkningsvirksomhed. Foretage vækstkontrol, der tager hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Oplagre produkter

  Oplagre produkter, som sikrer kvalitet og overensstemmelse med standarder og bestemmelser. Sikre, at lagerlokaler overholder hygiejnestandarder ved at regulere temperaturen og sørge for opvarmning og luftkonditionering i lagerlokalerne.

 • Vedligeholde lageranlæg

  Vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af rengøringsudstyr, opvarmning eller luftkonditionering af lagerfaciliteter og temperaturen i lokalerne.

 • Forberede beplantningsområde

  Forberede beplantningsområde og jord til plantning ved f.eks. at gøde, tildække med halm eller grene med håndkraft eller maskineri; forberede frø og planter til såning og plantning ved at sikre kvaliteten af frø og planter. Så og plante ved håndkraft ved hjælp af mekaniske redskaber eller maskiner og i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Overvåge marker

  Overvåge plantager, marker og produktionsområder med henblik på, hvornår afgrøderne er fuldt udvoksede. Anslå, hvor meget skade vejret kan forårsage på afgrøderne.

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Formere planter

  Udføre formeringsaktiviteter ved anvendelse af passende formeringsmetoder, såsom formering af podede planter eller generativ formering, med hensyntagen til plantetypen. Udføre formeringskontrol, idet der tages hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

Source: Sisyphus ODB