Profession gasforsyningsingeniør

Gasforsyningsingeniører projekterer og opbygger transportsystemer for naturgas ved at forbinde gasdistributionsnettet med forbrugeren ved udformning af vand- og hovedledninger . De anvender metoder til at sikre bæredygtighed og til at mindske miljøpåvirkningen og optimere omkostningseffektiviteten.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Energi

  Effekt i form af mekanisk, elektrisk, potentiel energi, varmeenergi eller anden energi fra kemiske eller fysiske ressourcer, der kan anvendes til at drive et fysisk system.

 • Naturgas

  De forskellige facetter ved naturgas, herunder udtrækning, forarbejdning, bestanddele, anvendelser, miljømæssige faktorer osv.

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Gasforbrug

  De faktorer, der indgår i beregningen og estimatet af gasforbrug i en bolig eller institution, og metoder, der kan reducere forbruget af gas eller gøre det mere effektivt.

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Brændstofdistributionssystemer

  Have viden om alle aspekter af brændstofdistributionssystemer og komponenter såsom rørledningssystemer, ventiler, pumper, filtre og brændstofmonitorer.

 • Energimarked

  Tendenser og vigtige drivkræfter på markedet for handel med energi, metoder og praksis inden for energihandel samt identifikation af de vigtigste aktører i energisektoren.

Færdigheder

 • Udforme konstruktioner til rørledningsteknologi

  Projektere rørledningsinfrastruktur under hensyntagen til tekniske principper. Oprette blueprint, opmåle steder, definere materialer og præsentere funktionelle forslag til deres konstruktion.

 • Supervisere aktiviteter i forbindelse med gasdistribution

  Føre tilsyn med driften af et gasdistributionsanlæg og driften af gasdistributionssystemer såsom rørledninger med henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen og effektiv drift samt sikre, at udstyret håndteres og vedligeholdes korrekt.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Afbøde miljømæssige virkninger af rørledningsprojekter

  Bestræbe sig på at afbøde den potentielle indvirkning, som rørledninger og de varer, der transporteres i dem, kan have på miljøet. Investere tid og ressourcer i overvejelse af de miljømæssige virkninger af rørledningen, de foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte miljøet, og den potentielle stigning i projektets omkostninger.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

Source: Sisyphus ODB