Profession gasproduktionsplanlægger

Gasproduktionsplanlæggere sporer og kontrollerer strømmen af naturgas mellem rørledninger og distributionssystemet i overensstemmelse med tidsplaner og efterspørgsel. De rapporterer om naturgasflowet, sørger for, at tidsplanen følges, eller at der foretages tidsplantilpasninger i tilfælde af problemer for at imødekomme efterspørgslen.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Brændgas

  De forskellige egenskaber, farer og anvendelser af gasformige brændstoffer, som f.eks. oxyacetylen, oxy-benzin, oxy-hydrogen m.fl.

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

 • Gasforbrug

  De faktorer, der indgår i beregningen og estimatet af gasforbrug i en bolig eller institution, og metoder, der kan reducere forbruget af gas eller gøre det mere effektivt.

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Brændstofdistributionssystemer

  Have viden om alle aspekter af brændstofdistributionssystemer og komponenter såsom rørledningssystemer, ventiler, pumper, filtre og brændstofmonitorer.

Færdigheder

 • Rapportere om hændelser med brændstofdistribution

  Udfylde formularer om fundene i pumpesystemtemperaturen og kontrol af vandniveau osv. samt skrive rapporter med detaljerne i eventuelle problemer og hændelser, der har fundet sted.

 • Afbøde miljømæssige virkninger af rørledningsprojekter

  Bestræbe sig på at afbøde den potentielle indvirkning, som rørledninger og de varer, der transporteres i dem, kan have på miljøet. Investere tid og ressourcer i overvejelse af de miljømæssige virkninger af rørledningen, de foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte miljøet, og den potentielle stigning i projektets omkostninger.

 • Tilpasse energidistributionsplaner

  Overvåge procedurer inden for energidistribution med henblik på at vurdere, om energiforsyningen skal øges eller reduceres, afhængigt af ændringer i efterspørgslen, og indarbejde disse ændringer i distributionsplanen. Sikre, at ændringer overholdes.

 • Supervisere aktiviteter i forbindelse med gasdistribution

  Føre tilsyn med driften af et gasdistributionsanlæg og driften af gasdistributionssystemer såsom rørledninger med henblik på at sikre overholdelse af lovgivningen og effektiv drift samt sikre, at udstyret håndteres og vedligeholdes korrekt.

 • Følge op på rørledningsaktiviteter

  Følge op på aktiviteter i forbindelse med planen, distributionsplanen og de tjenester, som ydes af rørledningsinfrastrukturen. Sikre, at rørledningstildelingerne gennemføres og opfylder kundeaftaler.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Sikre, at gasdistributionsplanen overholdes

  Overvåge driften af et gasdistributionsanlæg og gasdistributionssystemer for at sikre, at distributionsmålene nås, og at gasforsyningskravene opfyldes.

Source: Sisyphus ODB