Profession genbrugsspecialist

Genbrugsspecialister undersøger genbrugspolitikker og -lovgivning og overvåger deres implementering i en organisation for at sikre, at affaldshåndtering finder sted i henhold til vedtægterne. De udfører inspektioner, leverer genbrugsudstyr og superviserer genbrugsmedarbejdere. De rådgiver også organisationer om, hvordan de kan forbedre deres affaldshåndteringsprocedurer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Oplagring af farligt affald

  Bestemmelser og procedurer vedrørende oplagring af materialer og stoffer, der udgør sundheds- og sikkerhedsrisici.

 • Affaldshåndtering

  De anvendte metoder, materialer og bestemmelser vedrørende indsamling, transport, behandling og bortskaffelse af affald. Dette omfatter genanvendelse og overvågning af bortskaffelse af affald.

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

Færdigheder

 • Uddanne personale i genanvendelsesprogrammer

  Uddanne medarbejdere i, hvilken type genanvendelsesmetoder og -programmer der er til rådighed for et selskab, og alle dets procedurer og politikker, som der bør tages hensyn til.

 • Ajourføre licenser

  Opdatere og vise alle de nødvendige licenser, der kræves af de regulerende myndigheder.

 • Koordinere forsendelser af materialer til genanvendelse

  Koordinere og føre tilsyn med forsendelser af materialer til genanvendelse. Kommunikere med forarbejdningsvirksomheder og skibsmæglere.

 • Indhente relevante tilladelser

  Overholde specifikke lovbestemmelser f.eks. installere de nødvendige systemer og tilvejebringe den nødvendige dokumentation med henblik på at opnå den relevante licens.

 • Sikre efterlevelse af lovforskrifter om affald

  Gennemføre og overvåge virksomhedsprocedurer for indsamling, transport og bortskaffelse af affald i overensstemmelse med alle forskrifter og lovkrav.

 • Udpege nye muligheder for genanvendelse

  Undersøge idéer og muligheder for at forbedre indsamling, behandling og genanvendelse af affaldsmaterialer.

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

 • Rådgive om procedurer for affaldshåndtering

  Rådgive organisationer om gennemførelsen af affaldsregulering og om strategier til forbedring af affaldshåndtering og affaldsminimering med henblik på at fremme miljømæssigt bæredygtig praksis og miljøbevidsthed.

 • Overvåge udviklingen på lovgivningsområdet

  Overvåge ændringer i regler, politikker og lovgivning og identificere, hvordan de kan påvirke virksomheden, den aktuelle drift eller en specifik sag eller situation.

 • Administrere budget for genanvendelsesprogram

  Administrere en organisations årlige genanvendelsesprogram og respektive budget.

 • Udvikle genanvendelsesprogrammer

  Udvikle og koordinere genanvendelsesprogrammer; indsamle og behandle genanvendelige materialer for at mindske affaldsmængden.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Føre fortegnelser over genanvendelse

  Føre registre og behandle fakta og tal om forskellige genanvendelsesprocessers type og omfang.

 • Undersøge muligheder for genanvendelsestilskud

  Undersøge muligheder for lån og tilskud til affaldsbegrænsning og genanvendelse; følge op og afslutte ansøgningsprocessen.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Kontrollere genanvendelsesprocedurer

  Kontrollere gennemførelsen af affaldshåndterings- og genanvendelsesprocedurer i en organisation samt følge gældende lovgivning for at sikre overholdelse.

 • Følge planer for indsamling af affald til genanvendelse

  Følge og anvende planer for affaldsindsamlinger, der uddeles af de organisationer, der indsamler og behandler materialerne til genbrug, med henblik på at optimere effektivitet og service.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Føre tilsyn med kvalitetskontrol

  Overvåge og sikre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres, ved at føre tilsyn med, at alle produktionsfaktorerne opfylder kvalitetskravene. Overvåge produktinspektion og -prøvning.

Source: Sisyphus ODB