Profession genetiker

Genetikere studerer og forsker i genetik. De analyserer måden, hvorpå gener interagerer, fungerer og arver egenskaber og karakteristika. På grundlag af deres forskning behandler de patienter med arvelige sygdomme og tilstande, medfødte misdannelser og genetiske spørgsmål i almindelighed.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Genetik

  Studiet af arvelighed, gener og variationer i levende organismer. Genetisk videnskab søger at forstå processen, hvorved afkom arver kendetegn fra forældre, samt geners struktur og adfærd i levende væsener.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • Bioteknologi

  Den teknologi, der anvender, ændrer eller udnytter biologiske systemer, organismer og cellekomponenter med henblik på at udvikle nye teknologier og produkter til specifikke anvendelsesformål.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Genmodificering

  Manipulation af en organismes genetiske materiale ved brug af metoder, der indsætter ny DNA i eller fjerner arvemateriale fra genomet.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medicinsk genetik

  Diagnosen, typerne og behandlingen af arvelige lidelser. En type genetik, der henviser til anvendelsen af medicinsk behandling.

Færdigheder

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Træffe beslutning om type af genetisk test

  Finde passende tests for en bestemt patient under hensyntagen til test af molekylærgenetik, cytogenetik og specialiseret biokemi.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

 • Forske i medicinsk genetik

  Udføre forskning med henblik på at undersøge mønstre for genetisk variation i befolkningsgrupper, årsagerne til disse variationer, og hvordan de påvirker sygdomsmodtageligheden, undersøge interaktionen gen/gen og gen/miljø i multifaktorielle sygdomme og kromosomafvigelser, genekspression i tidlig menneskelig udvikling og geners indflydelse på adfærden.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Fortolke laboratoriedata inden for medicinsk genetik

  Foretage diagnostiske undersøgelser og biokemi-genetiske, cytogenetiske og molekylærgenetiske analyser, der fortolker de opnåede laboratoriedata.

 • Evaluere genetiske data

  Evaluere genetiske data ved at foretage statistiske beregninger og analysere resultaterne.

Source: Sisyphus ODB