Profession geotekniker inden for minedrift

Geoteknikere inden for minedrift udfører tekniske, hydrologiske og geologiske undersøgelser og analyser med henblik på at forbedre sikkerheden og effektiviteten i forbindelse med mineraloperationer. De fører tilsyn med indsamling af prøver og målinger ved hjælp af geotekniske efterforskningsmetoder og -teknikker. De opstiller modeller for klippemassens mekaniske adfærd og bidrager til udformningen af minens geometri.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geologiske faktorers indvirkning på minedrift

  Være opmærksom på indvirkningen af geologiske faktorer, såsom forkastninger og klippebevægelser, på mineaktiviteter.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

Færdigheder

 • Lede geoteknisk personale

  Lede et komplet geoteknisk personale, herunder konsulenter, kontrahenter, geologer og geotekniske ingeniører.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Bruge mineplanlægningssoftware

  Bruge specialiseret software til planlægge, designe og skabe modeller for minedrift.

 • Planlægge geotekniske feltundersøgelser

  Udføre grundige feltundersøgelser, foretage boring og analysere prøver af sten og sedimenter.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Bruge en computer

  Bruge computerudstyr eller digitale enheder til kvalitetskontrol, datastyring og kommunikation. Følge instrukser givet af et computerprogram, oprette datafiler eller dokumenter.

 • Designe infrastruktur til overflademiner

  Bistå ved udformningen af mineinfrastruktur ved hjælp af specialiseret computersoftware og databeregninger.

 • Rådgive om geologi med henblik på udvinding af mineraler

  Rådgive om geologiske faktorers indvirkning på udviklingen i mineralproduktionen. Tage højde for faktorer såsom omkostninger, sikkerhed og karakteristika ved aflejringer.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Rådgive om byggematerialer

  Rådgive om og afprøve en bred vifte af byggematerialer.

Source: Sisyphus ODB