Profession geoteknisk ingeniør

Geotekniske ingeniør anvender geologisk viden til vurdering af arealer, jord, hældningers stabilitet, sedimenter og andre observerbare kendetegn i Jorden. De integrerer disse oplysninger i planlægningen og udviklingen af projekter på disse steder. De vurderer og besvarer spørgsmål vedrørende jordbundens geologiske egenskaber ved at udføre forskning og eksperimenter på de steder, hvor en indsats er påtænkt.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Geologisk tidsskala

  Kronologisk måling med opdeling af den geologiske historie i flere forskellige temporale områder og underområder, der tager hensyn til oldtiden, geografi og klima.

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

 • Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

  Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, deres funktioner, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Teste prøver

  Undersøge og teste forberedte prøver; undgå enhver mulighed for utilsigtet eller tilsigtet forurening under testfasen. Betjene prøveudtagningsudstyr i overensstemmelse med konstruktionsparametrene.

 • Vurdere miljøpåvirkning

  Overvåge miljøvirkninger og foretage vurderinger med henblik på at identificere og reducere organisationens miljørisici, samtidig med at der tages hensyn til omkostninger.

 • Rådgive om byggeri

  Yde rådgivning om byggespørgsmål til de forskellige parter, der er involveret i byggeprojekter. Tage hensyn til vigtige overvejelser i forbindelse med bygninger og høringer om bygningsbudgetter.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Lave en projektvurdering

  Gennemføre evalueringen og vurderingen af potentialet i et projekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Gennemføre en standardiseret undersøgelse baseret på omfattende undersøgelser og forskning til støtte for beslutningsprocessen.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

Source: Sisyphus ODB