Profession glasfiberlaminator

Glasfiberlaminatorer støber glasfibermaterialer til fremstilling af skrog og bådedæk. De læser tekniske tegninger og bruger hånd- og elværktøjer til at skære kompositmaterialerne. De påfører voks og lakker og forbereder overflader til anbringelse af glasfibermåtter. De anvender harpiksmættet fiberglas til fastgørelse af træforstærkningsbånd til kahytter og dæk. De forbereder også materialer ved at udsætte dem for den rette temperatur. De kontrollerer færdige produkter for defekter og sikrer, at de er i overensstemmelse med specifikationerne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fiberglaslaminering

  Anvendelse af flere lag af glasfiber, en stærk letvægtsplast forstærket med glasfibre vævet til måtter, under anvendelse af forskellige teknikker, såsom påføring af tryk eller klæbemidler, svejsning eller opvarmning med henblik på at opnå styrke og stabilitet i kompositmaterialet. Glasfiberen kan også sprøjtes i flydende form på produkter.

 • Kemiske processer

  De relevante kemiske processer, der anvendes ved fremstilling, såsom rensning, adskillelse, emulgering og dispersion.

Færdigheder

 • Bruge elværktøj

  Betjene eldrevne pumper. Bruge håndværktøj eller elværktøj. Bruge værktøj til reparation af køretøjer eller sikkerhedsudstyr.

 • Mætte fiberglasmåtte med harpiksblanding

  Med en pensel påføre plastharpiksblanding på fiberglasmåtten. Trykke den mættede måtte ned i formen ved hjælp af en rulle til at fjerne luftbobler og rynker.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Foretage fejlsøgning

  Identificere driftsproblemer, beslutte, hvad der skal gøres, og rapportere herom.

 • Præparere arbejdsemner

  Udføre en forberedende behandling ved hjælp af mekaniske eller kemiske processer til emnet inden hovedbehandlingen.

 • Vælge fiberglas

  Vælge udskårne glasfibermåtter til at laminere overflader på båddæk, -skrog eller golfvogne i henhold til tekniske planer og specifikationer.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Håndtere kemikalier

  Håndtere industrikemikalier sikkert; anvende dem effektivt og sikre, at der ikke sker skade på miljøet.

 • Sørge for, at fartøjet overholder forskrifterne

  Inspicere fartøjer, dele af fartøjer og udstyr; sikre overholdelse af standarder og specifikationer.

 • Beskytte arbejdsemnekomponenter mod forarbejdning

  Afdække komponenter for at beskytte mod kemikalier.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Konsultere tekniske ressourcer

  Læse og fortolke forskellige tekniske ressourcer såsom digitale eller trykte tegninger og justeringsdata med henblik på at indstille en maskine eller et arbejdsværktøj, eller at montere mekanisk udstyr.

 • Læse standardblueprints

  Læse og forstå standard blueprints, maskiner og procestegninger.

 • Fjerne luftbobler fra glasfiber

  Bruge børster og ruller til fjernelse af luftbobler, som kan svække fiberglas, for at sikre fuldstændig vedhæftning af harpiksen til produktets skal eller tidligere lag og undgå strukturelle fejl.

Source: Sisyphus ODB