Profession gravør

Gravører graverer eller ætser metal, træ, gummi eller andre materialer, med henblik på at fremstille billeder, der transporteres til overflader, i almindelighed ved hjælp af en trykkepresse. Gravører anvender ofte værktøjer som f.eks. kredsløbsætsere, pantografgravureværktøj og serigrafisk ætsning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Inspicere ætsninger

  Inspicere de færdige ætsninger grundigt ved hjælp af mikroskoper og forstørrelsesglas.

 • Forberede ætsningskemikalier

  Forberede ætsningskemikalier i henhold til opskrifter ved blanding af opløsninger af en bestemt koncentration.

 • Positionere indgraveringsudstyr

  Positionere og fastspænde arbejdsemner, plader eller ruller i holdere.

 • Indgravere mønstre

  Indgravere og udskrive design og mønstre på en række overflader.

 • Beregne indgraveringsdimensioner

  Måle og beregne størrelsen på bogstaver, design og mønstre, der skal indgraveres.

 • Skalere ætsninger

  Betjene formindskelsesmålestok og indstille pantografstyring.

 • Forberede emner til ætsning

  Forberede mekaniske redskaber og arbejdsemner til ætsning ved at polere deres overflade og affase arbejdsemnet for at fjerne skarpe kanter. Polering sker ved hjælp af forskellige slags sandpapir og sandfilm, der anvendes og varierer fra ru til meget fine.

 • Overføre designs til indgraveringer

  Gennemgå diagrammer, skitser, tegninger og prøver samt beregne, hvordan de skal indgraveres på arbejdsemner.

 • Skitsere design på arbejdsemner

  Skitsere eller ridse layout og design på arbejdsemner, plader, matricer eller ruller. Anvende kompasser, ridsenåle, gravstik, blyanter osv.

 • Kontrollere nøjagtighed af indgravering

  Undersøge designresultater med henblik på kontrol af nøjagtighed af indgravering, udføre omgravering, hvor der er behov for det.

 • Vedligeholde indgraveringsudstyr

  Regelmæssig vedligeholde skærehjul og andre mekaniserende redskaber til indgravering.

 • Udvælge indgraveringsskabeloner

  Udvælge, forberede og installere indgraveringsskabeloner; betjene skæreværktøj og fræsere.

 • Sterilisere arbejdsemner

  Fjerne snavs fra arbejdsemner eller specialiserede maskiner.

 • Justere skæreegenskaber

  Justere snitstørrelser og -dybder for skæreredskaber. Justere højden af arbejdsborde og maskinarme.

 • Rense graverede områder

  Polere og rense graverede ætsningsområder.

 • Sikre nøjagtige indgraveringer

  Holde nøje øje med de mekaniske skæreværktøjer, således at der opstår en fejlfri indgraveringsproces.

 • Overføre designs til arbejdsemner

  Betjene en diamantstift og skærende redskaber og kopiere design eller bogstaver på et arbejdsemne.

 • Forberede emner til indgravering

  Fremstille mekaniske redskaber og arbejdsemner til gravering ved at polere deres overflade og affase arbejdsemnet for at fjerne skarpe kanter. Polering sker ved hjælp af forskellige slags sandpapir og sandfilm, der varierer fra grove til fine.

 • Fastlægge kvalitet af indgravering

  Kvalitetskontrollere indgraveringer og ætsninger, kontrollere for revner, brandskader, ujævnheder og uregelmæssige eller ufuldstændige indgraveringer.

 • Håndtere ætsningskemikalier

  Børste eller smøre syre over mekaniske graveringsværktøjer for at gøre indgraveringerne mere synlige.

 • Udfylde raderinger

  Udfylde raderinger med uigennemsigtig pasta for at forbedre læsbarheden.

 • Betjene indgraveringsudstyr

  Betjene mekanisk indgraveringsværktøj og -maskiner og indstille skæreredskaber. Foretage justeringer, hvis det er nødvendigt.

Source: Sisyphus ODB