Profession handelspolitisk medarbejder

Handelspolitiske medarbejdere udvikler og gennemfører handelspolitikker både internt og i forbindelse med internationale import- og eksportforbindelser. De analyserer de indenlandske og udenlandske markeder for at fremme og etablere forretningsaktiviteter og sikre, at handelsprocedurerne er i overensstemmelse med lovgivningen, og virksomhederne er beskyttet mod forvridninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Koncepter vedrørende forretningsstrategi

  Terminologi, der er knyttet til udformningen og implementeringen af de vigtigste tendenser og mål, der fastlægges af en organisations topledelse, samtidig med at der tages hensyn til organisationens ressourcer, konkurrenter og miljøer.

 • Forskrifter vedrørende international import og eksport

  Kende principperne, der gælder for import og eksport af produkter og udstyr, handelsrestriktioner, sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, licenser osv.

 • Regler vedrørende internationale handelstransaktioner

  Foruddefinerede kommercielle vilkår, der anvendes i internationale handelstransaktioner, som fastsætter klare opgaver, omkostninger og risici i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser.

 • Selskabsret

  De juridiske regler, der gælder for, hvordan interessenter i erhvervslivet (f.eks. aktionærer, ansatte, direktører, forbrugere osv.) interagerer med hinanden, og hvilke forpligtelser selskaber har overfor deres interessenter.

 • økonomi

  Økonomiske principper og praksisser, finansielle markeder og råvaremarkeder, bankvæsen og analyse af finansielle data.

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Konkurrenceret

  Retsforskrifter, der opretholder konkurrencen på markedet ved at regulere virksomheders og organisationers konkurrencebegrænsende adfærd.

Færdigheder

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Kontrollere efterlevelse af regeringens politikker

  Inspicere offentlige og private organisationer for at sikre korrekt gennemførelse og overholdelse af offentlige politikker gældende for organisationen.

 • Skabe internationale forbindelser

  Opbygge en positiv kommunikationsdynamik med organisationer fra forskellige lande for at opbygge et samarbejde og optimere informationsudvekslingen.

 • Have forbindelse til lokale repræsentanter

  Opretholde gode forbindelser med repræsentanter for det lokale videnskabelige, økonomiske og civile samfund.

 • Fremme frihandel

  Udvikle strategier til fremme af frihandel, åben konkurrence mellem virksomheder om udvikling af økonomisk vækst med henblik på at opnå støtte til frihandels- og konkurrencereguleringspolitikker.

 • Udvikle handelspolitikker

  Udvikle strategier til støtte for økonomisk vækst og fremme af produktive handelsforbindelser på både nationalt og internationalt plan.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

Source: Sisyphus ODB