Profession hardwaretekniker

Hardwareteknikere designer og udvikler computerhardwaresystemer og -komponenter, såsom kredsløbskort, modemmer og printere. De udfærdiger blueprints og samlingstegninger, udvikler og tester prototyperne og overvåger produktionsprocessen.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektronik

  Funktionen af elektroniske kredsløbskort, processorer, chips og computerhardware og -software, herunder programmering og applikationer. Anvende denne viden til at sikre, at det elektroniske udstyr fungerer uden problemer.

 • Computerteknik

  Teknisk disciplin, der kombinerer computervidenskab med elektroteknik for at udvikle hardware og software. Computerteknik beskæftiger sig med elektronik, softwaredesign og integrering af hardware og software.

 • Metoder til test af hardware

  De processer, hvor hardwarekomponenter eller -systemer testes, f.eks. systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og kredsløbstest (IKT).

 • Konstruktionstegninger

  Forstå konstruktionstegninger, der beskriver konstruktionen af produkter, værktøjer og ingeniørsystemer.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Elektricitetsprincipper

  Der skabes elektricitet, når elektrisk strøm løber i en leder. Det medfører, at frie elektroner bevæger sig mellem atomerne. Jo flere frie elektroner, der er til stede i et materiale, desto bedre er materialets ledeevne. De tre vigtigste parametre for elektricitet er spænding, strøm (ampere) og modstand (ohm).

 • Miljølovgivning

  De miljøpolitikker og -lovgivning, der finder anvendelse på et bestemt område.

 • Computerteknologi

  Computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr, der kan lagre, hente, sende og manipulere data.

 • Hardwarematerialer

  Egenskaber, anvendelser og miljøvirkninger af materialer, der anvendes til udvikling af hardware.

 • Hardwarekomponenter

  De væsentlige komponenter, der udgør et hardwaresystem, såsom LCD-skærme, kamerasensorer, mikroprocessorer, hukommelser, modemmer, batterier og deres sammenkoblinger.

 • Miljøtrusler

  Truslerne mod miljøet, som vedrører biologiske, kemiske, nukleare, radiologiske og fysiske farer.

 • Hardwareplatforme

  Karakteristikaene for den hardwarekonfiguration, der er nødvendig for at behandle softwareproduktet.

 • Printplader

  Trykte kredsløb (PCB) er væsentlige komponenter i næsten alt elektronisk udstyr. De består af tynde wafers eller substrater, hvorpå der anbringes elektroniske komponenter såsom mikrochips. De elektroniske komponenter er elektrisk forbundet gennem ledende skinner og puder.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Hardwarearkitekturer

  Design, der ligger til grund for de fysiske hardwarekomponenter og deres indbyrdes forbindelse.

 • Elektricitet

  Kendskab til principperne for elektricitet og elektriske strømkredse samt de forbundne risici.

Færdigheder

 • Overholde forskrifter vedrørende forbudte materialer

  Overholde bestemmelser, der forbyder tungmetaller i loddemetal, flammehæmmere i plast og ftalatblødgørere i plast og ledningsisoleringer, i henhold til EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer/affald af elektrisk og elektronisk udstyr og kinesisk lovgivning om begrænsning af farlige stoffer.

 • Registrere testdata

  Registrere data, der specifikt er blevet identificeret i forbindelse med de foregående test for at verificere, at resultaterne af testen fører til specifikke resultater, eller at tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse under ekstraordinære eller usædvanlige input.

 • Gennemføre kvalitetskontrolanalyse

  Gennemføre inspektioner og test af tjenester, processer eller produkter for at vurdere kvaliteten.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Berette om analyseresultater

  Udarbejde forskningsdokumenter eller give præsentationer for at rapportere om resultaterne af et gennemført forsknings- og analyseprojekt med angivelse af de analyseprocedurer og -metoder, der har ført til resultaterne, samt potentielle fortolkninger af resultaterne.

 • Betjene videnskabeligt måleudstyr

  Betjene apparater, maskiner og udstyr, der er beregnet til videnskabelig måling. Videnskabeligt udstyr består af specialmåleinstrumenter, der er raffineret med henblik på at lette erhvervelsen af data.

 • Læse tekniske tegninger

  Læse de tekniske tegninger af et produkt, som er udarbejdet af ingeniøren for at foreslå forbedringer, fremstille modeller af produktet eller anvende det.

 • Modellere hardware

  Modellere og simulere computerhardware ved hjælp af teknisk designsoftware. Vurdere produktets levedygtighed og undersøge de fysiske parametre for at sikre en vellykket produktionsproces.

 • Designe prototyper

  Designe prototyper for produkter eller produktkomponenter ved anvendelse af design- og konstruktionsprincipper.

 • Foretage litteraturgennemgang

  Foretage en omfattende og systematisk undersøgelse af information og publikationer om et specifikt emne. Fremlægge en sammenlignende sammenfatning af litteraturen.

 • Forberede produktionsprototyper

  Forberede tidlige modeller eller prototyper for at afprøve koncepter og replikeringsmuligheder. Skabe prototyper til vurdering af forproduktionsforsøg.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Teste hardware

  Teste computerhardwaresystemer og -komponenter ved hjælp af passende udstyr og prøvningsmetoder såsom systemtest (ST), løbende pålidelighedstest (ORT) og prøvning i kredsløb (ICT). Overvåge og evaluere systemets præstationer og træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt.

 • Designe hardware

  Designe og udvikle nye computerhardwaresystemer og -komponenter. Udarbejde tekniske tegninger og samletegninger, der angiver, hvordan computeren skal opbygges.

 • Analysere testdata

  Fortolke og analysere de data, der indsamles under testningen, med henblik på at formulere konklusioner, nye indsigter eller løsninger.

 • Udføre dataanalyser

  Indsamle data og statistiske data til test og evaluering for at skabe sikre antagelser og mønstre til forudsigelse, med det formål at finde nyttige oplysninger i en beslutningsproces.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

Source: Sisyphus ODB