Profession havnefoged

Havnefogeder koordinerer skibe, der sejler ind i eller forlader havnen. De udsteder ordrer, der viser navn på skib, liggeplads, bugserbådsfirma og tidspunkt for ankomst eller afrejse, og underretter lodsen om dennes opgave. De får kvittering for lodstjenester fra lodsen, når denne vender tilbage fra skibet. Havnefogeder registrerer også afgifter ved modtagelse, ved anvendelse af en takstbog som vejledning, udarbejder rapporter om aktiviteter, f.eks. antal lodsede skibe og afgifter, og fører registre over skibe, der anløber havnen, udvisende ejer, navn på skib, deplacement, agent og registreringsland.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Dokarbejde

  Have kendskab til aktiviteter, der finder sted på dokker, først og fremmest aktiviteter vedrørende indgående og udgående fragtforsendelser. Have kendskab til logistiske aktiviteter i forbindelse med kraner, containere og forsendelser.

 • Søtransportteknologi

  Have et kendskab til søtransportteknologi og holde sig ajour med de seneste resultater på området. Anvende denne viden i forbindelse med operationer og beslutningstagning om bord.

 • Internationale takster

  Kende internationale takster, skatter eller told, som skal betales på en bestemt kategori af import- eller eksportmaterialer.

Færdigheder

 • Samarbejde med havnebrugere

  Kommunikere og samarbejde med havnebrugere, f.eks. speditører, fragtkunder og havneforvaltere.

 • Måle skibstonnage

  Måle skibe med henblik på at identificere lastrumskapacitet og lagerkapacitet.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Overvåge gyldigheden af skibscertifikater

  Kontrollere og overvåge gyldigheden af skibets certifikat og andre officielle dokumenter, der skal medbringes om bord. Viden og kunnen med henblik på at sikre gyldigheden af certifikater og andre dokumenter, der skal medbringes om bord.

 • Være bindeled mellem kunden og forskellige transporttjenester

  Fungere som mellemled mellem kunden og forskellige transporttjenester.

 • Føre skibe i havn

  Sikre, at et skib kan føres ind i en havn og sætte anker på en sikker måde.

 • Revidere skibsdokumentation

  Revidere skibsdokumentation vedrørende lastskibstilladelser, information om folkesundhed, besætningsmedlemmer og aktiviteter samt andre compliance-regler.

 • Registrere dokaktiviteter

  Forfatte og forvalte dokdata, hvori alle oplysninger om skibe, der anløber og forlader dokkerne, registreres. Sikre indsamling og pålidelighed af de oplysninger, der vises i regnskaberne.

 • Give nøjagtige oplysninger om skibsfartsruter

  Give skibsførere eller kaptajner nøjagtige og rettidige oplysninger om alle fartøjsbevægelser og relevante flod- eller havoplysninger i overensstemmelse hermed.

 • Udarbejde dokumentation til internationale forsendelser

  Forstå, hvordan dokumenter til internationale forsendelser skal udarbejdes og behandles.

Source: Sisyphus ODB