Profession honningproducent

Honningproducenter betjener maskiner til udvinding af flydende honning fra honningtavler. De anbringer afskårne honningtavler i honningudvindingsmaskinens kurve for at tømme honningtavler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Honningtyper

  Forskellige slags honning baseret på deres forarbejdning. Nogle eksempler er: tavlehonning, tappet honning, honning med stykker, slynget honning, presset honning, krystalliseret eller granuleret honning samt skummet honning. 

 • Centrifugalkraft

  Synlig kraft, der trækker et roterende legeme væk fra omdrejningspunktet. Anvendelse på maskiner, der anvender centrifugalkræfter.

 • Bestanddele i honning

  Honningbestanddele, såsom fruktose, vand, glukose og andre former for sukker, samt deres samspil i produktionen/udvindingen af honningprodukter.

 • Typer af honningslyngere

  Mekanisk udstyr, der anvendes til slyngning af honning fra honningtavler uden at ødelægge tavlen. 

Færdigheder

 • Anvende god fremstillingspraksis

  Overholde forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende procedurer for fødevaresikkerhed på grundlag af god fremstillingspraksis.

 • Håndtere honningtavler

  Håndtere honningtavler med omhu. Indsætte tavlerne i maskinen. Fjerne dem, når de er tomme og placere dem i tomme magasiner. Sørge for honningtavlens integritet og udvinde så meget honning som muligt.

 • Anvende HACCP

  Anvende forordninger om fremstilling af fødevarer og fødevaresikkerhed. Anvende fødevaresikkerhedsprocedurer baseret på HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical Control Points).

 • Overvåge dokumentation for fødevareproduktion

  Gennemføre dokumentkontrol i forskellige faser af produktionen med henblik på overvågning af produktionstrin og kvalitet.

 • Passe maskine til udtræk af honning

  Betjene en maskine, som f.eks. radiale eller tangentiale slynger, som udtrækker honning fra tavler.

 • Fjerne voks fra honningtavler

  Fjerne voks fra honningtavler, som dækker og udfylder cellerne, før centrifugering.

 • Differentiere honning efter oprindelse

  Differentiere honningtyper afhængigt af oprindelsen, f.eks. honningdughonning, blomsterhonning, blomsterhonning fra en type blomst og fra flere typer blomster.

 • Overholde krav vedrørende fremstilling af fødevarer og drikkevarer

  Overholde nationale, internationale og interne krav, angivet i standarder, forskrifter og andre specifikationer i forbindelse med fremstilling af føde- og drikkevarer.

 • Si honning for pollen

  Si honning for pollen, hvis der er krav om en klar, flydende honning. Identificere honningurenheder såsom voks, kropsdele af bier eller støv.

 • Bære hensigtsmæssige personlige værnemidler

  Bære relevante og nødvendigt beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller eller anden øjenbeskyttelse, beskyttelseshjelme og sikkerhedshandsker.

 • Følge hygiejneprocedurer under fødevareforarbejdning

  Sikre et rent arbejdsrum i overensstemmelse med hygiejnestandarderne i levnedsmiddelindustrien.

Source: Sisyphus ODB