Profession humleproducent

Humleproducenter planter, dyrker og høster humle med henblik på produktion af varer som øl.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Humledyrkning

  Dyrkning af humleplanter. De forskellige typer humle og midlerne til dyrkning og høst af humleafgrøder til ølfremstilling samt andre formål.

 • Planteformering

  Forskellige formeringsmetoder, materialer og frø samt deres kriterier for sundhed og kvalitet.

 • Ingredienser til ølproduktion

  Basisingredienser i øl, som består af vand, en stivelseskilde såsom maltet byg, ølgær til fremstilling af fermenteringen og en aroma såsom humle.

Færdigheder

 • Føre tilsyn med hygiejneprocedurer på landbrugsbedrift

  Sikre, at hygiejneprocedurer på landbrugsbedrifter overholdes, idet der tages hensyn til regler for særlige indsatsområder, for eksempel husdyr, planter, lokale landbrugsprodukter osv.

 • Dyrke humle

  Dyrke humle til fremstilling af øl og andre formål.

 • Overvåge marker

  Overvåge plantager, marker og produktionsområder med henblik på, hvornår afgrøderne er fuldt udvoksede. Anslå, hvor meget skade vejret kan forårsage på afgrøderne.

 • Forberede beplantningsområde

  Forberede beplantningsområde og jord til plantning ved f.eks. at gøde, tildække med halm eller grene med håndkraft eller maskineri; forberede frø og planter til såning og plantning ved at sikre kvaliteten af frø og planter. Så og plante ved håndkraft ved hjælp af mekaniske redskaber eller maskiner og i overensstemmelse med national lovgivning.

 • Høste afgrøder

  Slå, plukke eller klippe landbrugsprodukter manuelt eller ved hjælp af passende redskaber og maskiner. Tage hensyn til produkternes relevante kvalitetskriterier, forskrifter for hygiejne og brug af passende metoder.

 • Formere planter

  Udføre formeringsaktiviteter ved anvendelse af passende formeringsmetoder, såsom formering af podede planter eller generativ formering, med hensyntagen til plantetypen. Udføre formeringskontrol, idet der tages hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Dyrke planter

  Drive plantedyrkningsvirksomhed. Foretage vækstkontrol, der tager hensyn til de krævede vilkår og betingelser for en bestemt plantetype.

 • Rådgive om ølproduktion

  Rådgive ølselskaber, små bryggerier og ledere i ølindustrien for at forbedre kvaliteten af produktet eller produktionsprocessen.

 • Overvåge afgrøder

  Overvåge afgrødernes vækst for at sikre, at afgrøderne er fri for sygdomme, skadelige kemikalier og organismer.

 • Vurdere afgrødeskade

  Identificere og evaluere skader på afgrøder som følge af forstyrrelser, ugunstige jordbundsforhold, uhensigtsmæssig pH-værdi, ubalancer med hensyn til næringsstoffer og mangler, misbrug af afgrødebeskyttelsesmidler eller ekstreme vejrforhold.

 • Vedligeholde haveudstyr

  Dagligt vedligeholde værktøjer og udstyr og indberetning af større fejl til en overordnet.

 • Pleje planter

  Bestemme behovet for pleje og udføre pleje ved dyrkning, vedligeholdelse, vanding og sprøjtning af planter og træer manuelt eller ved hjælp af passende udstyr, idet der tages hensyn til plantearten og overholdelse af sikkerhedskravene.

 • Oplagre afgrøder

  Oplagre og konservere afgrøder i overensstemmelse med standarder og forskrifter for at sikre, at de er af god kvalitet. Sørge for, at opbevaringsfaciliteterne holdes i overensstemmelse med de hygiejnestandarder, der regulerer temperatur-, varme- og aircondition af lagerfaciliteter.

 • Vedligeholde lageranlæg

  Vedligeholde eller sikre vedligeholdelse af rengøringsudstyr, opvarmning eller luftkonditionering af lagerfaciliteter og temperaturen i lokalerne.

 • Udarbejde plantebeskyttelsesplaner

  Overvåge afgrøder i forbindelse med problemer med beskyttelse af afgrøder. Udforme integrerede kontrolstrategier. Vurdere konsekvenserne af anvendelsen af pesticider. Holde trit med udviklingen inden for bioteknologi for at medvirke til at mindske brugen af kemikalier. Håndtere resistens over for pesticider.

 • Føre tilsyn med afgrødeproduktion

  Føre tilsyn med og analysere den samlede afgrødeproduktion for at sikre en effektiv produktionsproces under hensyntagen til miljøbestemmelserne.

 • Forebygge afgrødesygdomme

  Rådgive om, hvordan man kan forebygge og begrænse visse afgrødesygdomme med passende metoder. Vælge korrigerende behandlinger.

 • Klargøre areal til beplantning

  Klargøre areal til beplantning og jord til beplantning ved at gøde, jorddækning og udførelse af ukrudtsbekæmpelse. Tage hensyn til området, jorden og plantearter.

 • Udføre gødskning

  Udføre gødskningsopgaver manuelt eller anvende egnet udstyr i overensstemmelse med gødskningsinstrukserne under hensyntagen til miljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter og -procedurer.

 • Bruge haveudstyr

  Bruge haveudstyr, såsom hæksakse, sprøjter, plæneklippere og kædesave, og overholde sundheds- og sikkerhedsbestemmelserne.

Source: Sisyphus ODB