Profession hundeopdrætter

Hundeopdrættere fører tilsyn med produktionen og den daglige pasning af hunde. De opretholder hundes sundhed og velfærd.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Tegn på dyresygdomme

  Fysiske, adfærdsmæssige og miljømæssige tegn på sundhed og sygdom hos forskellige dyr.

 • Sundheds- og sikkerhedsregler

  De sundheds-, sikkerheds-, hygiejne- og miljøstandarder og -love, der gælder for en bestemt aktivitet.

 • Dyreernæring

  Aspekter af, hvordan forskellige dyrearter fodres og vandes. Forskellige typer dyrefoder, kvalitetskriterier for foder og metoder til at fodre og vande dyr.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

Færdigheder

 • Kontrollere flytning af dyr

  Lede, kontrollere eller begrænse en del af et eller flere dyrs bevægelse.

 • Drive en hundekennel

  Drive et miljø, der er egnet til en hundekennel. Vælge og klargøre passende levesteder for bestemte typer hunde. Overvåge hundens vækst og sundhed og sørge for korrekt fodring. Bestemme, hvornår hundene er klar til salg, træning eller andre formål.

 • Overvåge dyrs velfærd

  Overvåge dyrenes fysiske tilstand og adfærd og indberette eventuelle bekymringer eller uventede ændringer, herunder tegn på sundhed eller dårlig sundhed, dyrenes udseende, tilstand af dyrenes fysiske rammer, indtagelse af føde og vand samt miljøforhold.

 • Passe unge dyr

  Vurdere behovene hos ungerne og de unge dyr. Straks træffe passende foranstaltninger i tilfælde af problemer i forbindelse med ungerne eller de unge dyr.

 • Føre fortegnelser over udført arbejde

  Udarbejde og vedligeholde fortegnelser over udført arbejde.

 • Vedligeholde dyrebure

  Sikre, at, at dyreindelukker, såsom habitater, terrarier, bure eller kenneler, er i passende og hygiejnisk stand. Rengøre indelukket og give ny strøelse, hvis der er behov for det.

 • Give specifikke veterinærlægemidler for at fremme avl

  Administrere specifikke lægemidler til synkronisering af avlscyklusser hos dyr i overensstemmelse med dyrlægens og ejerens instruktioner. Dette omfatter sikker anvendelse og opbevaring af lægemidler og udstyr samt registrering.

 • Administrere dyrehygiejne

  Planlægge og anvende passende hygiejneforanstaltninger til at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv generel hygiejne. Opretholde og følge hygiejneprocedurer og -bestemmelser i arbejdet med dyr og kommunikere hygiejnekontrol på stedet og protokoller til andre. Håndtere sikker bortskaffelse af affald i henhold til bestemmelsessted og lokale forskrifter.

 • Oprette dyrefortegnelser

  Oprette dyrefortegnelser i overensstemmelse med brancherelevante oplysninger og ved anvendelse af passende registreringssystemer.

 • Give dyr førstehjælp

  Give nødbehandling for at undgå forringelse af tilstand, lidelse og smerte, indtil dyrlægehjælp kan søges. Der skal udføres grundlæggende akut behandling af ikke-dyrlæger før førstehjælp ydet af en dyrlæge. Ikke-dyrlæger, der yder akut behandling, forventes at søge behandling hos en dyrlæge så hurtigt som muligt.

 • Bistå ved transport af dyr

  Bistå med transport af dyr, herunder lastning og losning af dyr, forberedelse af transportmidlet og opretholdelse af dyrets velfærd under hele transportforløbet.

 • Bistå ved dyrefødsler

  Bistå ved dyrefødsler og pleje af nyfødte husdyr.

 • Bortskaffe døde dyr

  Bortskaffe døde dyr, der ikke betragtes som en kødkilde, på stilfuld vis. Begrave eller kremere dyret på grundlag af ejernes ønsker eller andre kriterier.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Behandle dyr

  Foretage medicinske indgreb hos dyr, herunder gennem behandlinger, indgivelse af lægemidler og helbredsvurdering.

 • Fodre dyr

  Levere foder og vand til dyr. Dette omfatter tilberedning af foder og vand til dyr og rapportering om eventuelle ændringer i føde- eller drikkevaner.

 • Betjene landbrugsudstyr

  Overvåge problemfri drift af landbrugsudstyr, som kan omfatte udstyr til højtryksrensning, opvarmning eller luftkonditionering og overvåge temperaturen i bygningen. Sørg for, at traktorer og andre køretøjer kører uden problemer. Fortolke instrukser fra computerprogrammer og rapportere enkle operationer.

Source: Sisyphus ODB