Profession huspasser

Huspassere bevæger sig rundt i arbejdsgiverens hus for at opretholde sikkerheden på ejendommen under deres fravær. De overvåger indgangsområderne og forhindrer uautoriserede personer i at komme ind i huset, efterser facilitetens tilstand, f.eks. rørføringer og opvarmning og kontakter reparatører, hvis det er nødvendigt. Huspassere kan også udføre visse former for rengøring, videresende post og betale regninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Færdigheder

 • Forstå anvisninger

  Være i stand til at forstå mundtlige og skriftlige instrukser.

 • Formidle meddelelser til personer

  Modtage, behandle og videregive meddelelser til personer, der kommer fra telefonopkald, faxer, post og e-mails.

 • Følge skriftlige instrukser

  Følge skriftlige anvisninger for at udføre en opgave eller gennemføre en trinvis procedure.

 • Fremme menneskerettigheder

  Fremme og respektere menneskerettigheder og mangfoldighed i lyset af de selvstændige enkeltpersoners fysiske, psykologiske, åndelige og sociale behov, idet der tages hensyn til deres holdninger, overbevisninger og værdier, de internationale og nationale etiske regler samt sundhedsydelsernes etiske konsekvenser, sikre deres ret til privatlivets fred og overholde fortrolig behandling af sundhedsoplysninger.

 • Udvise ansvarlighed

  Påtage sig ansvar og stå til ansvar for faglige beslutninger, som du selv eller andre træffer som led i et job eller en rolle.

 • Registre oplysninger om ankomster og afgange

  Skrive oplysninger om besøgende, protektorer eller medarbejdere såsom identitet, den virksomhed, de repræsenterer, og ankomst- eller afrejsetidspunkt.

 • Overvåge bygningssikkerhed

  Regelmæssigt kontrollere, at bygningens døre, vinduer og låse er ordentligt og forsvarligt lukket, og at det er usandsynligt, at der opstår nogen farer.

 • Sørge for sikkerhed på privat ejendom

  Sørge for, at porte og døre er låst og vinduer lukket, og at alarmsystemer er aktiveret for at forhindre indbrud og tyveri.

 • Indsamle post

  Tømme postkassen jævnligt, organisere arbejdsgangen på baggrund af vigtighed, og håndtere hastepost.

Source: Sisyphus ODB