Profession hydrogeolog

Hydrogeologer i minedrift undersøger distributionen, kvaliteten og strømningen af vand for at holde miner fri for generende vand og for at sikre en tilstrækkelig forsyning af procesvand. De leverer og evaluerer oplysninger med henblik på at beskytte grundvand og overfladevand mod forurening.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geografiske informationssystemer

  Værktøjer, der indgår i geografisk kortlægning og positionering, såsom GPS (globale positioneringssystemer), GIS (geografiske informationssystemer) og RS (telemåling).

 • Geologi

  Fast jord, bjergarter, strukturer og processer, hvormed de ændres.

Færdigheder

 • Udarbejde GIS-rapporter

  Anvende relevante geografiske informationssystemer til at udarbejde rapporter og kort baseret på geospatiale oplysninger ved hjælp af GIS-softwareprogrammer.

 • Undersøge grundvand

  Forberede og gennemføre feltundersøgelser for at fastslå grundvandskvaliteten. Analysere og fortolke kort, modeller og geografiske data. Danne et billede af grundvandsforekomst og jordforurening. Indsende rapporter om problemer med grundvand fra deponeringsanlæg, f.eks. arealforurening forårsaget af kulforbrændingsprodukter.

 • Udarbejde tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske rapporter, der beskriver resultaterne og processerne i den videnskabelige eller tekniske forskning, eller vurdere dets fremskridt. Disse rapporter hjælper forskere med at holde sig ajour med de seneste resultater.

 • Finde GIS-problemer

  Fremhæve GIS-spørgsmål, som kræver særlig opmærksomhed. Rapportere regelmæssigt om disse emner og deres udvikling.

 • Analysere forskellige typer vand

  Planlægge borehuller samt teste og analysere overfladevand og grundvand.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Samarbejde med fagfolk fra industrien

  Etablere relationer med ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer samt andre fagfolk inden for industrien.

 • Håndtere problemer kritisk

  Identificere stærke og svage sider ved forskellige abstrakte, rationelle koncepter som f.eks. spørgsmål, holdninger og tilgange til en specifik problematisk situation med henblik på at finde løsninger og alternative metoder til at tackle situationen.

 • Vurdere indvirkning af industrielle aktiviteter

  Analysere data til vurdering af industrielle aktiviteters indvirkning på ressourcetilgængelighed og grundvandskvalitet.

 • Modellere grundvand

  Modellere grundvandsstrømme, analysere grundvandets temperatur og karakteristika, identificere geologiske formationer og menneskeskabte påvirkninger.

 • Oprette tematiske kort

  Anvende forskellige teknikker såsom choropleth- kort og dasymetriske kort for ved hjælp af softwareprogrammer at udarbejde tematiske kort baseret på geografiske oplysninger.

 • Vurdere miljøpåvirkning af grundvandet

  Anslå miljøpåvirkningen af indvinding og forvaltning af grundvand.

Source: Sisyphus ODB