Profession hydrograf

Hydrografer måler og kortlægger havmiljøer ved hjælp af specialiseret udstyr. De indsamler videnskabelige data med henblik på at undersøge vandområders undersøiske topografi og morfologi.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Geodæsi

  Den videnskabelige disciplin, der kombinerer anvendt matematik og geovidenskaber for at måle og afbilde Jorden. Den omfatter studiet af fænomener som f.eks. tyngdefelter, polarbevægelse og tidevand.

 • Topografi

  Grafisk gengivelse af overfladekarakteristika på et sted eller område på et kort, der viser deres relative positioner og højder.

 • Landmåling

  Metoden til bestemmelse af jordoverflade- eller tredimensional position af punkter samt afstandene og vinklerne mellem disse.

 • Batymetri

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører studiet af undersøisk topografi.

 • Målemetoder

  Have en forståelse af overvågningsmetoder, teledetektionsmetoder og -udstyr.

 • Kartografi

  En undersøgelse af fortolkningen af de elementer, der er afbildet på kort, målingerne og de tekniske specifikationer. 

 • Geomatik

  Den videnskabelige disciplin, der vedrører indsamling, opbevaring og behandling af geografiske oplysninger.

 • Matematik

  Matematik er studiet af emner som kvantitet, struktur, rum og forandring. Den omfatter identifikation af mønstre og formulering af nye formodninger på baggrund heraf. Matematikere bestræber sig på at bevise, at disse formodninger er sande. Der findes mange matematiske områder, hvoraf nogle i vid udstrækning anvendes til praktiske formål.

 • Hydrografi

  Videnskabelig disciplin, der vedrører studiet og målingen af de fysiske egenskaber af vandområder, f.eks. have, søer og floder. Man undersøger den nuværende situation mhp. navigation og forudsiger ændringer over tid.

Færdigheder

 • Udarbejde matrikelrapport

  Skrive en matrikelrapport med oplysninger om ejendomsskel, terrænets højde og dybde osv.

 • Udføre landmålerberegninger

  Udføre beregninger og indsamle tekniske data med henblik på at fastslå korrektion af jordens krumning, polygonjusteringer og -lukninger, nivelleringsforløb, azimutretninger, markørplaceringer osv.

 • Indsamle kortlægningsdata

  Indsamle og bevare kortlægningsressourcer og -data.

 • Justere landmålerudstyr

  Sikre målingernes nøjagtighed ved at justere landmålerudstyret.

 • Betjene landmålerinstrumenter

  Betjene og tilpasse måleinstrumenter såsom teodolitter og prismer samt andre elektroniske værktøjer til afstandsmåling.

 • Udføre undervandsundersøgelser

  Udføre undersøgelser under vandet for at måle og kortlægge undervandets topografi og morfologi af legemer i vand for at støtte planlægningen af akvakulturprojekter, opførelsen af marine konstruktioner og udnyttelsen af naturressourcer.

 • Sammenligne undersøgelsesberegninger

  Fastslå dataenes nøjagtighed ved at sammenligne beregningerne med gældende standarder.

 • Kalibrere elektroniske instrumenter

  Korrigere og justere pålideligheden af et elektronisk instrument ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater. Dette sker med jævne mellemrum, som fastsættes af fabrikanten og ved hjælp af kalibreringsanordninger.

 • Registrere landmålinger

  Indsamle og behandle beskrivende data ved hjælp af dokumenter som f.eks. skitser, tegninger og noter.

 • Dokumentere undersøgelse

  Udfylde og indsende alle nødvendige administrative, operationelle og tekniske dokumenter vedrørende en undersøgelse.

Source: Sisyphus ODB