Profession idrætskonsulent

Idrætskonsulenter koordinerer sports- og fritidsaktiviteter og politikgennemførelse. De udvikler nye programmer og sigter mod at fremme og gennemføre dem samt sikre vedligeholdelse af sportsanlæg og rekreative anlæg.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Gennemførelse af regeringens politikker

  Procedurerne for anvendelse af regeringspolitik på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

 • Lovgivning om sundhed, sikkerhed og hygiejne

  De sundheds-, sikkerheds- og hygiejnestandarder samt den lovgivning, der gælder for en bestemt sektor.

 • Projektledelsesprincipper

  Forskellige elementer og faser i projektledelsen.

Færdigheder

 • Analysere opfyldelse af mål

  Analysere de skridt, der er taget for at nå organisationens mål med henblik på at vurdere de fremskridt, der er gjort, gennemførligheden af målene og sikre, at målene kan opfyldes inden for de fastsatte frister.

 • Planlægge lokalefordeling

  Planlægge den bedste tildeling og udnyttelse af rum og ressourcer eller omorganisere nuværende lokaler.

 • Fremme rekreative aktiviteter

  Fremme gennemførelsen af rekreative programmer i et fællesskab samt rekreative tjenester, der ydes af en organisation eller institution.

 • Samarbejde med lokale myndigheder

  Varetage kontakten til og udvekslingen af oplysninger med regionale eller lokale myndigheder.

 • Promovere idræt i skoler

  Promovere idræt i skoler.

 • Etablere samarbejdsforhold

  Etablere en forbindelse mellem organisationer eller enkeltpersoner, der kan have gavn af at være i kontakt med hinanden for at fremme et varigt, positivt samarbejdsforhold mellem de to parter.

 • Promovere sportsorganisation

  Fremstille reklamemateriale, rapporter og materiale fra begivenheder og samarbejde med markedsførings- og medieorganisationer.

 • Udvikle sportsprogrammer

  Udarbejde planer og politikker for inddragelse af idrætsaktiviteter og -organisationer i et fællesskab og udvikling af idrætsaktiviteter for specifikke målgrupper.

 • Udvikle rekreationsprogrammer

  Udarbejde planer og politikker, der har til formål at levere de ønskede rekreative aktiviteter til en målgruppe eller i et lokalområde.

 • Samarbejde med sportsorganisationer

  Samarbejde med lokale sportsråd, regionale udvalg og nationale styrende organer.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

Source: Sisyphus ODB